Ruitenwissers+helpen+boer+bij+beregenen
Nieuws
© Koos van der Spek

Ruitenwissers helpen boer bij beregenen

De mate waarin ruitenwissers van auto's hun werk moeten doen, kan waardevolle data opleveren voor smart farming. Dat denkt Corné Kempenaar, onderzoeker precisielandbouw van Wageningen University & Research.

Kempenaar: 'Automobilisten zetten hun ruitenwissers aan als het regent. Regent het harder, dan schakelen ze de ruitenwissers een standje sneller. Het moet technisch mogelijk zijn dat auto's deze data doorgeven. De informatie die dit oplevert, kan wel eens veel betrouwbaarder en goedkoper zijn dan radarbeelden of een eigen weerstation.'

Smart farming en big data maken het mogelijk om in gewassen op het juiste moment, op de juiste plek op de kleinst mogelijke schaal bewerkingen uit te voeren. Sensoren verzamelen meteorologische informatie en gegevens over bodemgesteldheid die telers helpen bij ziektebestrijding en bemesting op maat.

Kempenaar denkt dat het in de toekomst mogelijk moet zijn om een systeem te maken die de informatie van passerende auto's gebruikt om te bepalen of een boer het land moet gaan beregenen. De vele auto's zouden relatief nauwkeurige informatie kunnen geven over plaatselijke buien.

'Informatie van ruitenwisser kan wel eens betrouwbaarder zijn dan eigen weerstation'

Meerwaarde

Er wordt in de landbouw veel over big data gesproken, signaleert Kempenaar: 'Boeren zien absoluut de meerwaarde, maar hebben ook hun bedenkingen. Met big data moet het mogelijk zijn om veel nauwkeuriger dan nu de opbrengsten van de aardappel- of uienteelt te voorspellen. Dat is nuttige informatie voor telers.'

Ook afnemers van hun producten hebben grote interesse in deze voorspellingen. 'Met regionale opbrengstvoorspellingen kunnen ze namelijk beter anticiperen op schaarste en dit zal de prijzen drukken. Dat is natuurlijk niet in het belang van telers. Die zouden zich met het vrijgeven van die opbrengstvoorspelling juist in eigen voet schieten.'

Zo zijn er nog hobbels te nemen. Maar dat big data de sector vooruit kan helpen, staat voor Kempenaar vast: 'Door satellietgegevens te koppelen aan bodeminformatie en weersgegevens, en daar gericht met agronomische modellen op in te spelen, kunnen boeren de opbrengsten van hun percelen met procenten laten stijgen, terwijl tegelijkertijd het milieu minder wordt belast.'

Eigendom

Als de partijen in de ketens en kennisleveranciers er samen in slagen problemen rond eigendom, privacy en toepassing van gegevens op te lossen en de benodigde modellen en analysemethoden weten te ontwikkelen, ligt volgens Kempenaar de weg naar bruikbare big data-toepassingen open. 'Want de techniek is geen beperkende factor meer.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.