Technologische+revolutie+vraagt+om+boerenstem
Analyse
© Landbouwmechanisatie

Technologische revolutie vraagt om boerenstem

Deze successen konden niet worden gerealiseerd zonder de inzet van technologie, steeds geavanceerder en steeds verder ontwikkeld. De afgelopen decennia heeft zich in de agrarische sector een ware technologierevolutie voorgedaan. Digitalisering, robotisering en andere vormen van technologie deden massaal hun intrede op 'gewone' boerenbedrijven.

Sinds enkele jaren is het AgriFoodTech Platform actief. Daarin trekken vier technische universiteiten, inclusief Wageningen University & Research, brancheorganisaties FME, FNLI en LTO Nederland samen op. Doel is het bevorderen van de dialoog tussen ontwikkelaars en gebruikers over toepassing van nieuwe technologieën in de agrofoodsector.

Die inspanningen blijven niet zonder resultaat. De samenwerking tussen de hightech- en ICT-sector enerzijds en de wereld van de agrofood anderzijds, wordt geleidelijk nauwer en professioneler. Dat biedt de mogelijkheid om gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen waar de land- en tuinbouw voor staat.

Grote financiële belangen

Dat er veel data worden verzameld in de agrofoodsector is bekend, maar de uitrol van nuttige en praktisch toepasbare data staat feitelijk nog in de kinderschoenen. Intussen gaat het wel om grote financiële belangen. Dat blijkt uit het feit dat succesvolle initiatieven en start-ups in de technologie gewilde prooien zijn voor het gevestigde bedrijfsleven.

In de omslag naar een nieuw en technologiegedreven voedselsysteem, kan de praktische stem van boeren en tuinders niet worden gemist

Vorig jaar kocht John Deere het zes jaar eerder door twee studenten opgerichte Blue River Technology voor 305 miljoen dollar. DowDuPont nam het farm managementsoftwareplatform Granular over voor 300 miljoen dollar. Ook de fusie tussen Monsanto en Bayer is deels ingegeven door de techrevolutie.

17 miljard euro omzet

Innoveren vergt een grote financiële armslag. In Nederland zetten bedrijven die actief zijn in technologie voor de agrofood gezamenlijk 17 miljard euro om met de binnenlandse verkoop en export van landbouwmachines, kassen en machines voor de voedingsindustrie. Daarvan investeren zij jaarlijks 6 tot 7 procent in onderzoek en ontwikkeling.

De vergaande technologische ingrepen in de land- en tuinbouw zijn een ontwikkeling waar de 'gewone' boer en tuinder vrijwel geen invloed op heeft. Uiteindelijk moeten zij er wel de invloed van ondervinden op de bedrijfsvoering. Daarom is het belangrijk dat de sector door middel van initiatieven als het AgriFoodTech Platform het gesprek aangaat. In de omslag naar een nieuw en technologiegedreven voedselsysteem, kan de praktische stem van boeren en tuinders niet worden gemist.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.