Eerste+satellietbeeld+van+Nederland+40+jaar+oud
Kennispartners BioScope
© Archief

Eerste satellietbeeld van Nederland 40 jaar oud

In oktober 1972 werd geschiedenis geschreven door de lancering van de eerste Landsat-satelliet die speciaal was ontworpen voor remote sensing opnames aan het aardoppervlak. Deze Landsat-MSS kon opnames maken in het groen, rood en nabij-infrarode licht en had een resolutie van 60 m, wat revolutionair was voor die tijd. Inmiddels is op 11 Februari jongstleden de achtste Landsat satelliet de ruimte ingeschoten om de continuïteit van deze unieke reeks beelden te garanderen.

Op 22 Maart is het precies 40 jaar geleden dat het eerste onbewolkte satellietbeeld van Nederland beschikbaar kwam van deze eerste Landsat-satelliet. In het Landsat-archief is deze nog steeds beschikbaar en om dit heugelijke feit te vieren heeft het Team Earth Informatics dit beeld gedownload en aan een nadere inspectie onderworpen. Bovendien is een vergelijking gemaakt met een recent satellietbeeld van 4 Maart jongstleden uit het Nationaal Satelliet Dataportaal.

Satellietbeeld 5
Satellietbeeld 5 © Archief

Het eerste wat opvalt is dat de Flevopolder nog in aanleg is. Het zuidwestelijke deel is één grote wetland en moet nog ontwaterd worden. Voor de rest lijkt het beeld erg veel op Nederland zoals we dat anno 2013 kennen. Echter, schijn bedriegt, want als we inzoomen blijkt dat er toch veel veranderd is in die 40 jaar.

Satellietbeeld 5
Satellietbeeld 5 © Archief

Blijven we dicht bij huis dan zien we dat rondom Wageningen en omstreken de verstedelijking enorm is toegenomen, met name Ede en Veenendaal lijken geëxplodeerd. Daarnaast is er veel open water bijgekomen langs de rivieren voor recreatieve doeleinden en natuurontwikkeling.


Als we naar Zeeland gaan zien we dat in 1973 men nog volop bezig was met het verwezenlijken van de Deltawerken. Het werkeiland Neeltje Jans is al aangelegd, maar van de Oosterscheldekering is nog geen spoor te bekennen. De Prunjepolder (in de rechterbovenhoek) is omgezet van landbouw naar een natuurgebied met zoutwaterkwel, waar het jaar rond duizenden vogels op afkomen. Merk ook op dat de vorm van de zandplaten in zee continu aan verandering onderhevig is.

Satellietbeeld 5
Satellietbeeld 5 © Archief

Het laatste voorbeeld is het tot stand komen van de Blauwestad en het Oldambtmeer in Groningen. Duidelijker kan het verschil niet zijn. Maar ook interessant is de vorm van de landbouwpercelen in deze regio; in 1973 nog langwerpig en erg versnipperd. De ruilverkaveling heeft hier zijn nut wel bewezen in de afgelopen 40 jaar met de grote efficiënte percelen van tegenwoordig als resultaat.

Deze oude beelden leveren prachtige plaatjes op, maar omdat er toen slechts één of enkele opnames per jaar beschikbaar kwamen waren de toepassingen nog gering. De nadruk lag op classificatie van landgebruik en gewas en het herkennen van veranderingen hierin. De LGN landgebruikskaarten zijn hier een goed voorbeeld van; dit jaar wordt alweer LGN7 geproduceerd.

Groenmonitor

Tegenwoordig zijn de toepassingen veelzijdiger met de komst van het Nationaal Satelliet Dataportaal en de toekomstige Sentinel satellieten. De hoge spatiale (25 m) en temporele (4x per week) resolutie maken het mogelijk om de vegetatieontwikkeling en gewasgroei op perceelsniveau adequaat te monitoren. Middels de groenmonitor (www.geodata.alterra.nl/nsdbrowser/) kan iedereen dit volgen. Deze vegetatiekaarten vormen weer de basis voor verdere toepassingen in de landbouw, zoals beregenings- of loofdodingskaarten, en in de water/natuursector, zoals verdrogings- en verdampingskaarten.

Satellietbeeld 5
Satellietbeeld 5 © Archief

BioScope

Meer controle, meer opbrengst BioScope combineert satelliet- en dronebeelden met gewasdata en analyses van landbouwpercelen. De kaarten worden direct... Lees verder

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.