Durfinvesterder+ziet+toekomt+in+verticale+boerderij
© Anko Stoffels

Durfinvesterder ziet toekomt in verticale boerderij

PlantLab haalde in juli 20 miljoen euro op bij een durfinvesteerder om tien verticale boerderijen te bouwen. Plant Paradise is daarvan de eerste en komt n een leegstaand kantoor in Amsterdam, geeft algemeen directeur Michiel Peters aan. 'Corona heeft de verkorting van voedselketens een impuls gegeven.'

PlantLab in Den Bosch is een pionier in de verticale tuinbouw. Het bedrijf is in 2010 opgericht door Leon van Duijn, Marcel Kers en John van Gemert en kwam afgelopen zomer in het nieuws: investeringsfonds De Hoge Dennen Capital heeft een bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de bouw van ongeveer tien verticale boerderijen in Nederland, de Verenigde Staten en de Bahama's.

Volgens Peters, sinds afgelopen maart algemeen directeur, heeft PlantLab de afgelopen tien jaar grote stappen gezet in het ontrafelen van de optimale condities voor plantengroei. Dat gebeurde in een laboratorium in Den Bosch, waar het bedrijf dankzij een investering van 50 miljoen euro door veredelingsbedrijven onderzoek en testen kon doen in afgesloten ruimtes.

Opschalen en uitrollen

In 2011 slaagde PlantLab als eerste bedrijf ter wereld in het kweken van groenten als tomaten en komkommers onder blauwe en rode ledverlichting. 'We kunnen deze technologie nu opschalen en uitrollen', zegt de directeur. 'Het is vooral belangrijk om goed te begrijpen wat een plant nodig heeft en dat in een technisch jasje te gieten.'

PlantLab kan producten met marktconforme prijzen produceren

Michiel Peters, algemeen directeur PlantLab

Peters wil met zijn bedrijf voedsel produceren dicht bij plaatsen waar mensen wonen, zodat transport per vliegtuig of vrachtwagen niet meer nodig is.

Leegstand vastgoed

Eerder dit jaar opende PlantLab in Amsterdam in een oud IBM-kantoor Plant Paradise, waar tomaten, sla en kruiden in een verticale boerderij groeien. Dat laat volgens de directeur zien dat directe afzet aan een stedelijke bevolking mogelijk is en geeft leegstaand vastgoed een duurzame nieuwe bestemming.


De ondernemer ziet meer toekomst voor verticale landbouw in de Bahama's, de Cariben en het Midden-Oosten. Daar is het lastiger om aan voldoende vers voedsel te komen vanwege het warme en droge klimaat. Afgesloten ruimtes sluiten weersinvloeden buiten en maken het mogelijk om zonder gewasbeschermingsmiddelen te werken en het energie- en waterverbruik tot een minimum te beperken.

Peters verwacht dat het in de toekomst mogelijk is om het assortiment groenten en kruiden uit te breiden, omdat de technologie geschikt is voor alle planten. Een aantal technische vindingen, bijvoorbeeld om de wortel- en bladtemperatuur in de hand te houden en verdamping te beheersen, heeft PlantLab gepatenteerd.

Breed uitgedragen

Met andere bedrijven die met verticale teelt bezig zijn, heeft PlantLab licentieovereenkomsten afgesloten vanuit de overtuiging dat zij een verandering in de voedselvoorziening niet in hun eentje voor elkaar kunnen krijgen en dat het beter is als zoveel mogelijk partijen zo'n verandering breed uitdragen.

Voor concurrentie is Peters niet bang, omdat het PlantLab stimuleert om door te blijven ontwikkelen. Samenwerking tussen kwekers, technologen, biologen en mensen uit andere disciplines is daarbij in zijn ogen cruciaal.

Verkorten voedselketens

De directeur legt uit dat het aantrekken van het durfkapitaal nodig was om vertical farms op meerdere plaatsen in de wereld te bouwen en deze technisch te perfectioneren. Corona heeft wat hem betreft een extra impuls gegeven aan het verkorten van voedselketens, wat de kansen voor verticale tuinbouw heeft vergroot en de aandacht vanuit de financiële wereld heeft getrokken.

'In de Verenigde Staten zie je dat technologiebedrijven als Amazon en Google een neus hebben voor megatrends en diepe zakken hebben voor doorbraken en innovaties die daarbij aansluiten.'

Zaaien en oogsten

PlantLab had het afgelopen jaar een omzet van 6,4 miljoen euro. Het aantal medewerkers, nu zestig, groeit. In Amsterdam heeft Plant Paradise een ruimte van 4.000 vierkante meter. De teelt vindt daar deels gestapeld en deels horizontaal plaats en het zaaien en oogsten is grotendeels geautomatiseerd.

De afzet vindt plaats via de groothandels Van Gelder Groente & Fruit in Ridderkerk en Hrbs in Amsterdam, die aan horecabedrijven en de zakelijke markt leveren. Peters benadrukt dat PlantLab producten met marktconforme prijzen kan produceren.

Hoog aangeschreven

De komende tien jaar wil PlantLab wereldwijd groeien naar een omzet van 1 miljard euro, met begeleiding op afstand voor het lokale personeel. Omdat de Nederlandse tuinbouwsector wereldwijd hoog staat aangeschreven, hebben veel jonge mensen belangstelling om bij het bedrijf te komen werken.

'Duurzamer dankzij zorgvuldige afstemming energie- en waterstromen'
Glastuinbouw Nederland is voorstander van technologische vooruitgang en investeringen in innovaties, bijvoorbeeld in de vorm van meerlagenteelt. Maar volgens Dewi Hartkamp, programmamanager Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland, zijn groenten en kruiden uit dergelijke installaties in bestaande stedelijke kantoren vaak erg kostbaar, onder andere vanwege hoge huur- of grondprijzen en het organiseren van de afzet richting consument. De Nederlandse glastuinbouw is in haar ogen duurzamer dankzij een zorgvuldige afstemming van energie- en waterstromen en het gebruik van gratis zonlicht in plaats van ledverlichting. Bovendien ligt het Westland logistiek gunstig ten opzichte van de Randstad. Hartkamp denkt dat verticale teelt in steden wel kan bijdragen aan de beeldvorming bij consumenten over efficiënte en gezonde voedselproductie en dat educatieve activiteiten daarbij waardevol kunnen zijn.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.