Akkerbouwers+hebben+voorkeur+voor+%27rechttoe+rechtaan%27%2Dprecisietechniek
Nieuws
© Koos van der Spek

Akkerbouwers hebben voorkeur voor 'rechttoe rechtaan'-precisietechniek

Technieken die vallen in de categorie 'rechttoe rechtaan' genieten de voorkeur van akkerbouwers die willen starten met precisielandbouw. Zij kijken dus niet alleen maar naar kostenbesparing en de verwachte opbrengststijging.

Akkerbouwers uit de Veenkoloniën konden vorige week woensdag hun kennis op het gebied van precisielandbouw vergroten tijdens een webinar van het project Toepassing Innovatieve Precisielandbouw technologie (TIP). Welke hulpmiddelen kunnen telers inzetten om beter inzicht te krijgen in de bodem-, gewas- en opbrengstvariatie op percelen? En wat zijn de mogelijkheden van precisielandbouw?

Tijdens het webinar gaf regio-onderzoeker Johan Booij van Wageningen Plant Research niet alleen uitleg over de mogelijkheden, hij stelde de deelnemende akkerbouwers ook vragen. Op dit moment maken telers vooral gebruik van teeltregistratie en rechtrijsystemen met gps. Daarnaast van adviesprogramma’s voor phytophthorabestrijding, variabele stikstofbemesting en variabel bekalken.

'Simpel' en 'nuttig'

Bij de vraag welke precisietechnieken de telers in de nabije toekomst willen gebruiken, gaat het vooral om variabel bemesten, variabel granulaat toedienen tegen aardappelmoeheid en variabel bekalken. Die keuzes hebben met name te maken met de termen ‘simpel’ en ‘nuttig’. Het gaat om openlijke technieken die niet vragen om het combineren van veel verschillende data.

Variabele loofdoding werkt ‘rechttoe rechtaan' op basis van biomassa. Het kan een besparing opleveren van gemiddeld 22 procent, zo blijkt uit de ervaring van zeven deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Alle telers gebruikten het toen nog toegelaten middel Reglone. Bij gebruik van duurdere middelen, zoals Quickdown en Spotlight, zal dat eerder voor een positief resultaat zorgen.

Plaatsspecifiek bekalken

Ook plaatsspecifiek bekalken gaat vrij ‘rechttoe rechtaan’: met een bodemscan de variatie in organische stof en zuurgraad binnen het perceel vaststellen en op basis daarvan bekalken. Met variabel bekalken wordt plaatsspecifiek een optimale zuurgraad gerealiseerd voor een goede gewasgroei.

Bij variabel bijbemesten is met satellieten, drones of gewassensoren de hoeveelheid biomassa vast te stellen. Op basis daarvan kan plaatsspecifiek bijbemesten een besparing opleveren van gemiddeld 37,5 kilo stikstof per hectare voor consumptieaardappelen. Dat geeft minder kosten en uitspoeling.

'Kijk in het perceel'

‘De vraag is waardoor de groei van een gewas op sommige delen van een perceel achterblijft of juist erg goed lijkt’, zegt Booij. ‘Komt het door stikstof? Op basis van de dronebeelden kun je dat niet achterhalen. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld ziekte of vocht. Je moet de data altijd goed interpreteren en kijken welke toepassingen mogelijk zijn. Daarbij is het advies om in het perceel te kijken en aanvullende metingen te doen.’

Akkerbouwers uit de Veenkoloniën met TIP-interesse kunnen zich melden via johan.booij@wur.nl.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.