Hittestress+bij+vee+week+vooruit+voorspellen
Nieuws
© Vidiphoto

Hittestress bij vee week vooruit voorspellen

Veehouders, adviseurs en dierenartsen kunnen nu online nagaan of er de komende zeven dagen hittestress kan optreden bij geiten, koeien, pluimvee, schapen of varkens. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen LTO Nederland en Royal GD.

Door de postcode en diergroep op de site van Royal GD in te vullen, kan een veehouder zien of er de komende dagen sprake is hittestress. Voor die voorspelling wordt gebruikgemaakt van de Temperature Humidity Index (THI) ofwel de combinatie van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Die index is per diersoort anders. Bij schapen en varkens treedt eerder hittestress op dan bij koeien of pluimvee.

De THI-index houdt rekening met de comfort- en thermoneutrale zone van de dieren. Binnen de comfortzone hoeft een varken helemaal geen moeite te doen om de lichaamstemperatuur te handhaven. Dan staat de hittestressvoorspeller op groen, omdat er geen sprake is van hittestress.

Hittestressmonitor

Binnen de thermoneutrale zone kan een dier de lichaamstemperatuur nog op peil houden. Ze gaan bijvoorbeeld meer drinken en koeien staan om af te koelen. Dat hoeft geen groei of melkproductie te kosten. Daarbuiten gaat de combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid wel ten koste van dierenwelzijn en prestaties. De hittestressmonitor loopt dan op naar matig, zwaar of zeer hoog.

Tijdens de lancering van de hittestressvoorspeller maakten Jeannette van de Ven als LTO-portefeuillehouder Gezonde Dieren en algemeen directeur Ynte Schukken van Royal GD duidelijk dat het voorspellen van hittestress op basis van de THI-index een eerste stap is.

Aanpassingen

'De komende tijd zijn mogelijk aanpassingen nodig. Zo zijn zoninstraling en windinvloed niet meegerekend in deze index. Blijf daarom altijd goed naar je dieren kijken, naar hun gedrag en ademhalingsfrequentie. Neem op basis daarvan maatregelen. Op de Royal GD-website staan daarvoor per diersoort adviezen.'

Verder biedt ook Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) uitgebreide informatie over het voorkomen van hittestress.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.