Vier+projecten+plantgezondheid+in+glastuinbouw+goedgekeurd
Nieuws
© Glastuinbouw Nederland

Vier projecten plantgezondheid in glastuinbouw goedgekeurd

De programmaraad van Kennis in je Kas heeft vier projecten op bewaking van de plantgezondheid goedgekeurd. Het betreft onder meer het Masterplan Fusarium 2.0 en een project gericht op de toepassing van precisiegewasbescherming in de glastuinbouw.

De programmaraad heeft tijdens de bijeenkomst van juni meerdere projecten goedgekeurd, waaronder vier projecten op het gebied van plantgezondheid: 'Masterplan Fusarium 2.0', 'Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid', 'Kas als Ecosysteem' en 'Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw'. 'Wij zijn erg blij dat deze projecten zijn goedgekeurd', zegt Helma Verberkt, beleidsspecialist Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland.

Het doel van 'Masterplan Fusarium 2.0' is betere beheersing van fusarium in de glastuinbouw. Dit door de hele keten te betrekken van zaad tot plant, van de inzet van nuttige organismen tot resistent plantgoed. Het project draagt bij aan oplossingen zonder schadelijke emissies voor de glastuinbouw. Het 'Masterplan Fusarium 2.0' bouwt verder op de fundering gelegd door het 'Masterplan Fusarium (2018-2021)'.

Sturen op weerbaarheid

Het doel van het project 'Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid' is het realiseren van complementaire weerbaarheidscombinaties. Dit door het verbinden van onder- en bovengrondse factoren die de weerbaarheid beïnvloeden, zodat deze elkaar versterken, zodat beter kan worden gestuurd op een weerbare bodem, substraat en gewas. Er is nog onvoldoende inzicht in weerbaarheidscombinaties die elkaar kunnen versterken.

Het doel van het project 'Kas als Ecosysteem' betreft verdere opbouw, toepassing en implementatie van het ondergrondse en bovengrondse ecosysteem in diverse teeltsystemen in de glastuinbouw om de hoeveelheid milieu-impact te verlagen en te komen tot een robuust weerbaar ecosysteem in de glastuinbouw. Door deze pilot vindt versnelling van ontwikkeling, implementatie en toepassing van ecosystemen plaats, zoveel mogelijk gebruikmakend van natuurlijke biologische oplossingen en waar nodig chemische correctie.

Precisietoepassing

Het vierde project is 'Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw'. Het doel van deze pilot is het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe en/of verbeterde toepassingstechnieken en te komen tot precisietoepassing van de gewasbescherming in de glastuinbouw waardoor de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen afneemt en de milieu-impact via emissie vanuit de glastuinbouw verlaagd wordt. Ook is de pilot gericht op het effectief inzetten van de nieuwe generatie groene, biologische en laagrisicomiddelen tegen ziekten en plagen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.