Uiensector+wil+verder+met+ketenproject+Uireka
Nieuws
© Haijo Dodde

Uiensector wil verder met ketenproject Uireka

Vertegenwoordigers van de Nederlandse uiensector die participeren in het ketenproject Uireka gaan zich komend voorjaar buigen over een verlenging van het gezamenlijke onderzoeksprogramma en de invulling daarvan.

Volgens voorzitter Gijsbrecht Gunter van de stuurgroep van Uireka is er animo om ook na 2022 door te gaan met het project. 'Maar we moeten dat met de ketenpartijen nog definitief afstemmen en ook bepalen hoe we doorgaan en hoe we onze activiteiten kunnen financieren.'

Na 2022 komt er een einde aan Uireka 2.0. De inzet is volgens Gunter om na te denken over een verlenging voor opnieuw enkele jaren. Uireka is een ketenproject van de Nederlandse uiensector met als doel om gezamenlijk onderzoek te laten uitvoeren. In de eerste periode van 2017 tot en met 2019 was het onderzoek gericht op het versterken van de marktpositie van de Nederlandse uiensector. In Uireka 2.0 ligt de focus meer op het weerbaar maken van de teelt.

Aansluiting bij topsectorenbeleid

De Nederlandse uienhandelaren, zaadfirma's, toeleveranciers en overige participanten financieren ongeveer de helft van het onderzoek. Voor de rest van het budget is cofinanciering vanuit de overheid gerealiseerd. 'Deze wijze van ketenbrede financiering willen we handhaven en we zijn blij dat nu ook BO Akkerbouw meedoet met Uireka. Verder zoeken we aansluiting bij het topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid', licht Gunter toe.

Over de thema's in het uienonderzoek zegt Gunter dat er jaarlijks een inventarisatie plaatsvindt waarbij de participanten van Uireka hun voorkeur kunnen aangeven. Belangrijke onderwerpen om te onderzoeken zijn de mogelijkheden van irrigatie en fertigatie en ook fusarium is een hot item.

De stuurgroep vindt het volgens Gunter wel van belang om onderzoeksthema's goed af te handelen. Het uiteindelijk doel van een onderzoek is dat er concrete oplossingen komen voor praktijkproblemen. 'Dat geldt onder meer voor koprot. Dat speelde vooral in de beginjaren van Uireka. Maar ook met fusarium willen we in het onderzoek doorgaan, totdat de ziekte beter beheersbaar is.'

Stengelaaltjes

Een hardnekkig probleem in de Nederlandse uienteelt is de oplopende druk van stengelaaltjes. Onderzoeker Chris de Visser van Wageningen University & Research businessunit Open Teelten is co├Ârdinator van het onderzoeksprogramma van Uireka. Volgens hem is de uitdaging bij stengelaaltjes om meer kennis te krijgen over de verschillende populaties. Ook moet er een waardplantentoets worden ontwikkeld.

'Het probleem is dat we nog te weinig weten over stengelaaltjes en hoe het komt dat er de laatste jaren meer aantastingen zijn. Voor het Uireka-onderzoek zijn we daarom op zoek naar schadegevallen in verschillende gewassen. We proberen zoveel mogelijk populaties te verzamelen om daarmee vast te stellen welke waardplanten een rol spelen bij de vermeerdering van deze aaltjes', stelt De Visser.

De oplossing voor de problemen met stengelaaltjes moeten volgens de onderzoeker worden gezocht in de vruchtwisseling en misschien ook inundatie in uiterste gevallen. 'Wij willen in het onderzoek ook vaststellen wat de invloed is van de teelt van groenbemesters, maar ook bijvoorbeeld bekijken we welke onkruiden belangrijke waardplanten zijn. Die kunnen misschien cruciaal zijn voor de beheersing van stengelaaltjes.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.