Barth%2DMisset+Fonds+looft+geld+uit+voor+veehouderijinnovaties
Nieuws
© Varkens Archief

Barth-Misset Fonds looft geld uit voor veehouderijinnovaties

Het Barth-Misset Fonds heeft een nieuwe financieringsronde opengesteld van 200.000 euro voor innovaties gericht op integrale systeemwijziging in de veehouderij. Organisaties kunnen tot 50.000 euro ontvangen voor innovaties die bijdragen aan minder emissies uit de stal, beter dierenwelzijn en een beter verdienmodel voor de veehouder.

Het Barth-Misset Fonds kiest tweejaarlijks een nieuw thema. Het nieuwe thema 'Beter boeren: voor klimaat, boer en dier' geldt tot eind 2023.

In het Nederlandse veehouderijbeleid gaat de komende jaren veel aandacht uit naar het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Dat is nodig, maar het risico is groot dat hierbij onvoldoende wordt gelet op negatieve bijeffecten van deze maatregelen voor dierenwelzijn en/of de positie van boeren. Winst op milieuterrein betekent niet zelden verlies voor dieren en/of boeren, stelt het Barth-Misset Fonds.

Haalbaar en betaalbaar

'Het mag niet zo zijn dat dierenwelzijn onder druk komt te staan door maatregelen die de veehouderij neemt voor de bescherming van klimaat en milieu', zegt Bert van den Berg van het Barth-Misset Fonds. 'Maatregelen zijn pas echt duurzaam als ze niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook bijdragen aan het welzijn van dieren en haalbaar en betaalbaar zijn voor boeren.'

Andere voorstellen zijn ook welkom, maar bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar aanvragen die bij het jaarthema passen. De eerste ronde sluit op 21 maart 2022. Bekijk hier de achtergrondinformatie bij het jaarthema 2022-2023.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.