Mineralenplanner+geeft+inzicht+in+gebruiksruimte+van+mest
Nieuws
© Twan Wiermans

Mineralenplanner geeft inzicht in gebruiksruimte van mest

Akkerbouwers kunnen met de mineralenplanner van AgroVision hun gebruiksruimte van mest controleren. 'Dat voorkomt dat ze achteraf voor verrassingen komen te staan door overschrijding van de gebruiksnormen', zegt teeltspecialist Kees Vogelaar van AgroVision.

Ook de huidige hoge kunstmestprijzen maken het voor akkerbouwers aantrekkelijk om gebruik te maken van dergelijke modules. 'Ze willen organische mest zo optimaal mogelijk benutten om kosten van kunstmest te beperken', zegt Vogelaar. De mineralenplanner is een aanvullende module op het teeltregistratiesysteem van AgroVision, een bedrijf dat softwareoplossingen levert.

De planner kan niet zonder teeltregistratie. Het zorgt dat mestverbruik, grondonderzoeken en teeltplannen automatisch worden verwerkt in de berekening. De mineralenplanner berekent de beschikbare ruimte en geeft telers inzicht in de benutting van de gebruiksruimte van alle mestsoorten.

Exacte samenstelling

De teeltspecialist van AgroVision weet dat veel akkerbouwers 's winters met hun adviseur een mineraalplan maken. 'Maar het werkelijke verbruik wijkt vaak af van de planning. Dan is er nog geen kennis van de exacte samenstelling van organische mest', zegt hij.

Bij het mest uitrijden krijgt de akkerbouwer de mestanalyse en is te zien wat er aan stikstof en fosfaat is gebruikt. 'Met de werkelijke cijfers kun je de berekening bijstellen en heb je in beeld wat de overgebleven gebruiksruimte is', legt Vogelaar uit.

Database

De maximale gebruiksnorm is vastgelegd in de database van het programma. De akkerbouwers moeten zelf gegevens instellen, zoals het gewas en de grondsoort. Daar wordt automatisch de juiste norm aan gekoppeld. Ze hebben met de mineralenplanner inzicht in hoe dicht ze in de buurt komen van het maximum. 'Er verschijnen rode cijfers als een waarde wordt overschreden', zegt de teeltspecialist van AgroVision.

Overigens is het uitgangspunt voor indeling van fosfaatklassen onlangs gewijzigd van Pw naar bepaling op basis van P-CaCl2 en P-Al. De overgangsfase van bodemmonsters is vier jaar. Akkerbouwers mogen dit jaar dus gestoken monsters na 15 mei 2018 gebruiken.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.