ReFerm+pleit+voor+1%2E500+kleinschalige+groengasinstallaties
Nieuws
© screenshot

ReFerm pleit voor 1.500 kleinschalige groengasinstallaties

Met de realisatie van 1.500 kleinschalige groengasinstallaties bij veehouderijen is er een oplossing beschikbaar voor het stikstof- en klimaatprobleem in de energietransitie. Dat stelt ReFerm, een samenwerking tussen adviesbureau Ekwadraat en bio-energiebedrijf HoSt.

ReFerm biedt naar eigen zeggen een duurzame en economische oplossing voor het terugdringen van stikstof- en methaanemissies, het verhogen van de groengasproductie en voor het produceren van organische kunstmestvervanger. Daarmee wil het consortium invulling geven aan een toekomstbestendige Nederlandse landbouw.

De Nederlandse landbouw verminderde sinds 1990 de stikstofuitstoot al met 65 procent, maar de komende jaren moet deze nog verder worden teruggedrongen. Met 1 miljard euro aan overheidsinvesteringen is bij de helft van de Nederlandse melkveebedrijven de stikstofuitstoot met meer dan 50 procent terug te dringen.

Ammoniak verwijderen

Daarbij wordt ingezet op emissiearme stalvloeren gecombineerd met het vergisten van rundermest in kleinschalige groengasinstallaties. Het systeem bevat verder technologie voor de verwijdering van ammoniak uit mest en de omzetting hiervan in kunstmestvervangers. Ekwadraat en HoSt schatten dat met de juiste financiële instrumenten in de periode tot 2030 1.500 installaties kunnen worden gerealiseerd.

'Deze aanpak biedt een werkbare en kosteneffectieve oplossing voor de stikstofproblematiek, ondersteunt de ontwikkeling van een klimaatneutrale landbouw, geeft een enorme impuls aan voedselzekerheid en duurzame energieproductie die als basiswaarden voor ons welzijn nodig zijn. Nu meer dan ooit tevoren', zegt CEO Douwe Faber van Ekwadraat.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.