Geothermieproject+Polanen+officieel+van+start
Nieuws
© Aardwarmte Polanen

Geothermieproject Polanen officieel van start

Het geothermieproject Polanen is officieel gestart. De eerste paal voor de fundering van het aardwarmtegebouw van het project is geslagen. Naar verwachting kan het boren op de locatie in het Zuid-Hollandse Monster in het voorjaar van 2023 kan beginnen.

Uiteindelijk moeten veertig kwekers, verenigd in de warmtecoöperatie Polanen, worden aangesloten op het warmtenetwerk in Monster. Daarvoor moet eerst de boortoren vanuit het Zuid-Hollandse Maasdijk naar Monster worden verhuisd. Dat gebeurt waarschijnlijk in april. Daarna kan het boren voor het geothermieproject Polanen beginnen.

De aanleg voor het leidingnetwerk in het noordelijke gedeelte van het Warmte Netwerk Westland kreeg de aannemerscombinatie Heijmans en Nijkamp eerder al gegund. 'De aanleg voor het eerste tracé van het warmtenet start bij de toekomstige aardwarmte-installatie en gaat in zuidelijke richting naar het terrein van netbeheerder Westland Infra', meldt Aardwarmte Polanen op de website.

Verduurzaming

Aardwarmteproject Polanen is een samenwerking tussen HVC en Warmtecoöperatie Polanen, dat uit ruim vijftig glastuinbouwbedrijven bestaat. Zij hebben samen ongeveer 200 hectare glastuinbouw in gebruik. 'De realisatie van Aardwarmte Polanen betekent een forse verduurzaming voor de Westlandse glastuinbouw, vergelijkbaar met het gasverbruik van circa 12.000 tot 18.000 huishoudens', stelt de organisatie.

De laatste maanden is de uitrol van geothermie in Nederland in een stroomversnelling terechtgekomen. Vorige week werd bekend dat voor het eerst vijf financiële partijen zijn betrokken bij één aardwarmteproject, in Maasdijk. Met de financiering van dit project is zo'n 115 miljoen euro gemoeid. BNG, Rabobank, ING, Triodos en a.s.r. nemen driekwart van dat bedrag voor hun rekening in de vorm van projectfinanciering.

Versnelde uitrol

Daarnaast meldde staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat dat er wordt gewerkt aan een plan voor een versnelde uitrol van aardwarmte in Nederland. Zo worden de mogelijkheden onderzocht om geothermie in de SDE++ beter te accommoderen. Ook kijkt het kabinet naar een tijdelijke correctiemaatregel om lopende aardwarmteprojecten te beschermen tegen de hoge gasprijzen.

'Geothermie vraagt om grote investeringen', zegt voorzitter Hans Bolscher van Geothermie Nederland. 'Dat investeerders elkaar nu beter vinden om het financiële plaatje rond te krijgen, toont aan dat de geothermiesector volwassener en voorspelbaarder is dan een paar jaar geleden. Er is nu veel kennis beschikbaar, ook over de financierbaarheid en de risico's. Dat geeft een bepaalde mate van zekerheid voor financiers.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.