Onderzoek+naar+hittestress+bij+pluimvee+en+varkens
Nieuws
© dirk hol

Onderzoek naar hittestress bij pluimvee en varkens

De Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research gaan samen met het bedrijfsleven hittestress bij pluimvee en varkens onderzoeken. Daartoe hebben ze een publiek-private samenwerking opgezet.

Aanleiding voor het onderzoek is de klimaatverandering en de toenemende kans op langdurige hitteperiodes. De pluimvee- en varkenshouderij in West-Europa zijn daar onvoldoende op aangepast. Hittestress kan de gezondheid en het welzijn van pluimvee en varkens verstoren. Ook geeft aanhoudende hitte extra uitval van dieren en vergroten hoge temperaturen het verlies van grond- en voedingsstoffen.

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en vijf bedrijven – Adisseo, Cobb, Elanco, Metex Noovistago en Trouw Nutrition – gaan samen een onderbouwde aanpak opzetten om de omstandigheden van pluimvee en varkens tijdens langdurige hitteperiodes te verbeteren. Daarmee werken ze ook aan een betere acceptatie van de dierhouderij.

Wetenschappelijk en praktisch

Het onderzoek heeft een wetenschappelijke en een praktische component. De wetenschap is erop gericht om de fysiologische effecten van hittestress bij pluimvee en varkens beter te begrijpen. Onderzoekers zoeken naar biomarkers die zaken meetbaar maken en in de praktijk toepasbaar zijn. Daarnaast ontwikkelen ze strategieën om de gevolgen van hittestress in de praktijk te kunnen bestrijden.

Het vierjarige onderzoek wordt medegefinancierd door de Nederlandse overheid.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.