Dataproject+moet+handelsstromen+pootgoed+in+beeld+brengen
Nieuws
© Twan Wiermans

Dataproject moet handelsstromen pootgoed in beeld brengen

Breeders Trust start dit jaar een internationaal datapilotproject. Met dit project wil de organisatie voor bescherming van kwekersrecht de handelsstromen van aardappelpootgoed beter in beeld brengen.

Een centraal databasesysteem voor aardappelrassen moet meer grip geven op het gebruik van Farm Saved Seed, ofwel pootgoed uit eigen vermeerdering. Het gaat zowel om de inning van licentiegelden voor de rassen als het tegengaan van illegaal gebruik van uitgangsmateriaal voor de aardappelteelt. De pootgoedbedrijven die aandeelhouder zijn van Breeders Trust ondersteunen het dataproject.

Voor het project is een algoritme gedreven Plant Breeders Rights (PBR)-databasesysteem ontwikkeld. Dat maakt het mogelijk de pootgoedstromen vanaf de kweker tot de eindgebruiker te volgen. Dit moet volgens Breeders Trust leiden tot een efficiënt handhavingssysteem om de royalty's van pootgoed ook voor Farm Saved Seed te kunnen collecteren.

Zes landen

De pilot beperkt zich in het eerste jaar tot zes Europese landen: Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Denemarken. De pootgoedbedrijven die zijn aangesloten bij Breeders Trust, mogen dit jaar met één ras proefdraaien. Het is de bedoeling om na te gaan of het databasesysteem in de praktijk werkt en voldoende wordt begrepen door de ketenpartners.

Informatie over de pilot en het ontwikkelde databasesysteem is te vinden op de website van de PBR-database. Daarop staan ook de aardappelrassen die de pootgoedbedrijven in eerste instantie hebben aangemeld. Handelaren en kwekers kunnen zich via deze website registreren en de vereiste data invoeren.

Uiteindelijk zullen de bevoegde Royalty Collectie Organisaties uit de deelnemende landen kunnen beschikken over de informatie die nodig is om de handelsstromen in beeld te brengen. Zij kunnen die informatie gebruiken voor hun controlewerkzaamheden.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.