DLV+Advies+wijst+op+ventilatie+varkensstal
Nieuws
© Marcel Berendsen

DLV Advies wijst op ventilatie varkensstal

Vanwege de hoge energiekosten is het slim om te bekijken of er te besparen is op stookkosten door de minimum ventilatie goed af te stellen. Omdat bij het verlagen van de minimumventilatie CO2 en ammoniak kunnen stijgen, is het van belang dit scherp in de gaten te houden, zegt Jan Pijnenburg van DLV-advies.

Het gevaar is volgens hem dat de concentraties voor CO2 en ammoniak te hoog worden en dat kan schadelijk zijn voor de varkens en mensen in de stal. Uiteindelijk kan het zelfs ten koste gaan van de topprestaties en dat is het laatste wat je als varkenshouder wil, stelt de adviseur. De normen voor minimale ventilatie die het Klimaatplatform Varkenshouderij heeft opgesteld, zijn gebaseerd op een maximale CO2-concentratie van 0,30 volumeprocent (3.000 ppm) en maximaal 20 ppm ammoniak als de varkens in rusttoestand zijn.

Goed monitoren

Volgens Pijnenburg kunnen varkenshouders vaak besparen op de ventilatie in hun stallen, maar dan moeten ze ook goed monitoren. 'Goed monitoren betekent realtime meten. Sensoren van de klimaatcomputer geven daarover niet voldoende informatie.'

De adviseur raadt aan om slimme meters te gebruiken die continu de concentratie CO2, ammoniak, de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur meten. Het is volgens hem niet nodig om in elke afdeling een slimme meter te hangen. 'Je kunt afwisselen. Hang hem beurtelings in de afdelingen, kijk wat er gebeurt en stel daar de ventilatie op in.'

Weerstand

Ook is er volgens Pijnenburg winst te behalen op de weerstand in de luchtinlaat. Te veel weerstand kost extra vermogen om de ventilator te laten draaien en dus energie. 'Hiervoor kun je een drukmeter gebruiken die de luchtdruk meet.' Verder is het goed om naar de maximumventilatie te kijken. 'Onnodig ventileren kost energie en kan afbreuk doen aan de resultaten.'

Ook valt er energie te besparen met het type ventilator. Veel varkenshouders hebben nog exemplaren die relatief veel energie vragen. 'Alleen bij noodzakelijk groot onderhoud kan het uit om deze per direct te vervangen door meer energiezuinige types', zegt de adviseur.

In de meeste nieuwbouwstallen worden tegenwoordig driefaseventilatoren met een frequentieregelaar gebruikt. 'Ten opzichte van een conventionele spanningsgestuurde eenfaseventilator is het verschil in stroomgebruik gigantisch', benadrukt Pijnenburg. 'Je kunt hiermee jaarlijks wel 60 procent energie besparen, omdat het toerental beter kan worden geregeld.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.