Meetnetwerk+Regio+Foodvalley+brengt+luchtkwaliteit+in+kaart
Nieuws
© Foodvalley

Meetnetwerk Regio Foodvalley brengt luchtkwaliteit in kaart

Een fijnmazig meetnetwerk is opgezet in de Regio Foodvalley om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Met dit Gelders omgevingsnetwerk worden ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide gemeten in dorpen, steden, natuurgebieden en rondom veehouderijen.

Bijzonder aan dit meetnetwerk is dat er vaak en op veel plaatsen wordt gemeten. Met het bedrijvenmeetnetwerk worden ook emissies uit veestallen gemeten. 'Dit meetnetwerk geeft ons beter inzicht in de lokale luchtkwaliteit en de invloed van de veehouderij. Met de data uit het omgevingsmeetnetwerk kunnen overheden betere plannen maken', zegt onderzoeker Wietske Dohmen van de Universiteit Utrecht.

Het omgevingsmeetnetwerk bestaat uit zeventig meetpunten: zestig in dorpen en steden en tien in natuurgebieden. Het gebied waarin wordt gemeten beslaat de acht gemeenten van Regio Foodvalley en vijf gemeenten daaromheen.

Referentiemetingen

Ook komen er drie locaties met hoogwaardige meetapparatuur voor referentiemetingen in het omgevingsmeetnetwerk. Naast het omgevingsmeetnetwerk en de referentiestations wordt er een roulerend meetnetwerk ingezet voor het tijdelijk meten van luchtkwaliteit rond veehouderijen.

Met meer dan zeventig meetpunten is dit omgevingsmeetnetwerk fijnmaziger dan de bestaande meetnetwerken. Het levert op veel plaatsen en vaak in tijd gegevens op. Volgens Dohmen leidt dit tot meer inzicht in de lokale luchtkwaliteit. Ook kunnen hiermee modellen, die worden gebruikt om de luchtkwaliteit te berekenen, worden verfijnd en mogelijk geoptimaliseerd.

Verschillende scenario's

'Daarmee kunnen we de verschillende scenario's van maatregelen die relevant zijn voor de regio doorrekenen. Er wordt bijvoorbeeld ingeschat hoe de vereiste reducties in de emissie van stikstof in de Regio Foodvalley kunnen worden gehaald. Daarmee zijn deze gegevens waardevol voor beleidsmakers, boeren, onderzoekers en inwoners', zegt de onderzoeker.

In de Regio Foodvalley werken overheden nauw samen met bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei is betrokken bij de ontwikkeling van het meetnetwerk.

Toekomstbestendige landbouw

'Nieuwe kennis en inzichten zijn belangrijk voor een toekomstbestendige landbouw. Nu wordt beleid vooral gemaakt op basis van berekeningen. Met dit meetnetwerk gaan we op meer plaatsen en vaker meten. Dat helpt ons het oog op de bal te houden,' zegt voorzitter Wim Brouwer van LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei..

Naast het omgevingsmeetnetwerk worden in de Regio Foodvalley in stallen stikstofemissies gemeten. Met veehouders en hun coaches wordt onderzocht of monitoring van bedrijfsemissies, samen met het verlagen van emissies en boerenvakmanschap, een nieuwe manier kan zijn om de milieu-impact van veehouderijen te verkleinen. De meetgegevens uit het bedrijvenmeetnetwerk dienen als invoer voor de verspreidingsmodellen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.