Beregenen+aanvragen+gaat+bij+WDO+Delta+nu+digitaal
Nieuws
© Koos van der Spek

Beregenen aanvragen gaat bij WDO Delta nu digitaal

Telers in Zuidwest-Drenthe en West-Overijssel kunnen hun aanvragen voor het beregenen met oppervlaktewater voortaan digitaal doen. Dat is mogelijk via de website van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) of via de speciale Waterwerk-app.

Een aanvraag voor beregenen kan nu ook buiten kantooruren worden ingediend, tot twee dagen voor het daadwerkelijk aanzetten van de beregeningshaspel. Hoort een aanvrager binnen twee werkdagen niets van het waterschap, dan staat het licht op groen en kan er beregeningswater uit de sloot worden onttrokken.

Tot nu toe was het nodig om één keer per jaar door te geven dat een teler van plan was te gaan beregenen, de zogeheten meldingsplicht.

Automatische check

Maar ook daarna moest een teler contact opnemen met het waterschap, een paar dagen voordat hij daadwerkelijk water uit de sloot wilde halen. Dat was om te zien of op dat moment voldoende water beschikbaar zou zijn. Met de digitale aanmelding is deze check nu automatisch ingebouwd, wat zowel de teler als het waterschap tijd bespaart.

'Jaarlijks ontvingen wij ongeveer achthonderd telefoontjes van beregenaars, vooral tijdens droogte. Nu kunnen beregenaars de aanvraag doen via de app Waterwerk of via de website', zegt dagelijks bestuurslid Herman Odink van waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het waterschap heeft de nieuwe werkwijze bij het verwerken van de digitale aanvraag getest. Begin april is het systeem geactiveerd. Odink: 'De peilbeheerder belt de aanvrager nu alleen nog als beregenen echt niet kan. Een bekende win-winsituatie voor beide partijen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.