Batterijen+voor+energieopslag+in+glastuinbouw+onderzocht
Nieuws
© Cor de Kock

Batterijen voor energieopslag in glastuinbouw onderzocht

Adviesbureau Strategy in het Utrechtse Woudenberg gaat de inzet van batterijen in de glastuinbouw voor energieopslag onderzoeken. Dat gebeurt in opdracht van provincie Zuid-Holland, gemeente Westland, Greenport West-Holland en Westland Infra.

In het onderzoek wordt een aantal scenario's uitgewerkt, met in de basis een centrale batterij en in één ander scenario een decentrale batterij. 'Deze scenario's zijn de opmaat naar toekomstperspectieven waarin duidelijk moet worden hoe batterijopslag de netbeheerder kan ondersteunen en in hoeverre dat interessant is voor tuinbouwbedrijven', meldt Greenport West-Holland. Een voorbeeld van de inzet van batterijen is dat een netbeheerder aanspraak kan maken op de stroom in de batterij van een glastuinbouwbedrijf in tijden van krapte.

Het idee van batterijen voor stroomopslag is niet nieuw. Een van de pioniers op dit gebied is akkerbouwer Jan Reinier de Jong uit het Drentse Odoorn. Met zijn accu, die hij in 2015 installeerde, kan hij stroom leveren op het moment dat de vraag groot is en het aanbod minder. 'Als de wind niet waait en de zon niet schijnt, vervullen accu's een stabiliserende rol op het stroomnet', zegt De Jong.


In het onderzoek wordt het Westland als voorbeeld genomen. 'Maar de uitkomsten zullen uiteraard ook voor andere gebieden van toegevoegde waarde zijn', stellen de vier initiatiefnemers. Zij vormen tevens de stuurgroep, met aanvulling van brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland en Rabobank.

De randvoorwaarden voor ondernemers, netbeheerders en gemeenten wat betreft de inzet van batterijen worden in het onderzoek ook verder uitgewerkt.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.