%27Roadmap%27+voor+telers+toont+meerwaarde+van+data%2Duitwisseling
Nieuws
© Eigen Foto

'Roadmap' voor telers toont meerwaarde van data-uitwisseling

Een 'roadmap' met de toekomstvisie van BO Akkerbouw, LNV, WUR en RVO voor de uitwisseling van data in open teelten wordt vandaag gepresenteerd. Deze moet telers meer grip geven op hun eigen databeheer.

De lancering van de roadmap 'Naar een data-ecosysteem in de open teelten' vindt plaats tijdens het Future Farming & Food Experience-evenement dat vandaag plaatsvindt bij de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Doel van de roadmap is telers meer inzicht geven in de eigen prestaties en meer regie krijgen op doelgerichte data-uitwisseling.

Bij agrarische bedrijven worden steeds meer data verzameld door verschillende partijen zoals toeleveranciers, machinefabrikanten en afnemers en voor de Gecombineerde opgave. Telers hebben volgens de opstellers van de roadmap nog onvoldoende grip op de eigen data. Ook is er versnippering van tools die niet genoeg op elkaar aansluiten.

Om dit te doorbreken is volgens de initiatiefnemers een gezamenlijke aanpak nodig. Hierbij moeten de sector, overheid en kennisinstellingen de regie nemen.

Digitale omgeving

Centraal in de voorgestelde aanpak staat een dataruimte per teler. Hierbij hebben telers een digitale omgeving waarin zij de eigen data beheren, analyseren en gebruiken voor besluitvorming op hun bedrijf. Dit stelt telers in staat waarde te halen uit hun data. Vanuit de individuele dataruimte kunnen telers data gecontroleerd en onder voorwaarden delen met anderen.

Brancheorganisatie Akkerbouw, LNV, Wageningen University & Research en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland melden dat zij vastbesloten zijn de noodzakelijke regie te nemen voor de ontwikkeling van de dataruimte en de benodigde afspraken over data-eigendom, -uitwisseling en -gebruik. Voor dit laatste vormt de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw een belangrijke basis. In een informatieberaad zoeken de initiatiefnemers de samenwerking met alle relevante stakeholders die een rol kunnen spelen tijdens dit proces.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.