Europees+besluit+over+veredelingstechnieken+blijft+uit
Nieuws
© Archieffoto Marcel Bekken

Europees besluit over veredelingstechnieken blijft uit

De toelating van planten verkregen met nieuwe veredelingstechnieken in de Europese Unie (EU) is opnieuw uitgesteld. De Europese lidstaten worden het niet eens over de octrooieerbaarheid van Nieuwe Genomische Technieken (NGT's).

Al drie jaar staat het voorstel van de Europese Commissie op de Brusselse agenda, maar een besluit is nog niet genomen. Ook niet na een tweedaagse vergadering van experts van de werkgroep van de raad van vorige week. Die ging over een nieuw compromisvoorstel over NGT's, met nieuwe bepalingen over de octrooieerbaarheid. De tekst staat octrooien op NGT1 (lichte categorie) toe, maar streeft ernaar de toepassing te beperken.

'Vooral Polen dringt aan op meer garanties dat de NGT's niet in handen komen van maar een paar multinationals. Maar de EU kan de regels rondom octrooien niet aanpassen. Dat loopt via een andere route. Dus dat is lastig', zegt Klaas Johan Osinga, beleidsspecialist Internationaal van LTO Nederland.

Tevergeefse poging

De Belgische landbouwminister David Clarinval deed maandag tijdens de Landbouwraad nog een uiterste, maar tevergeefse poging om zijn Poolse collega over te halen om voor het voorstel te stemmen. Want als Polen overstag gaat, is er een meerderheid in de Landbouwraad.

Niet alleen Polen ligt dwars. Andere Europese lidstaten willen behalve de octrooieerbaarheid ook onderwerpen aan het compromisvoorstel toevoegen. Zoals co-existentie of traceerbaarheid en etikettering in alle stadia van de keten.

Veel voordelen

Volgens LTO Nederland heeft het toelaten van NGT's vooral veel voordelen. Zo worden boeren en tuinders minder afhankelijk van externe factoren, zoals gewasbeschermingsmiddelen of veranderende weersomstandigheden. 'Het is dan ook jammer dat het nog niet is gelukt. In juni volgt een voorlopige laatste kans, als de Landbouwraad voor de laatste keer onder het voorzitterschap van België vergadert', zegt Osinga aan.

De koepel van landbouworganisaties Copa-Cogeca roept Europese wetgevers op het voorstel snel aan te nemen. Als dit niet lukt, kan het besluit nog een jaar vertraging oplopen.

Op 1 juli neemt Hongarije het stokje over van België. Insiders verwachten dat dit land de besluitvorming over NGT's niet op de agenda zet. Na Hongarije volgt Polen. Het onderwerp wordt dus pas vanaf half 2025, als Denemarken de scepter zwaait, weer besproken.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.