Precies+bemesten+met+vloeibare+reststof
© Nieuwe Oogst

Precies bemesten met vloeibare reststof

Precies bemesten met vloeibare meststoffen uit reststromen heeft de toekomst. 'Het moet schoner en het kán schoner', zegt Herre Bartlema van het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting.

Nu Suiker Unie meegaat in de trend naar een kleinere CO2-voetafdruk binnen Veldleeuwerik, verwacht Bartlema dat spoedig de aardappelteelt en de uien ook aan het werk gaan met deze meststoffen en de plaatsing van meststoffen in de rij. Het geeft na de startbemesting ruimte voor organische mest.

Vloeibare meststoffen vragen om andere toedieningsapparatuur, maar de investering is in de ogen van Bartlema een voor de toekomst. De meeste reststromen uit akkerbouwgewassen en luchtwassers bij veehouders zijn vloeibaar. De apparatuur moet geschikt zijn voor deze stoffen die vaak bijtend zuur of zout zijn. Dergelijke apparatuur is volop in ontwikkeling.

Demo

De telers in Flevoland en omgeving konden dinsdag kennismaken met de mogelijkheden en technieken van deze wijze van bemesten. Morgen is er in Valthermond een bijeenkomst over Schoon, zuinig en precies bemesten.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.