%27Precisiebemesting+is+plaatsbepaling%27
Achtergrond
© Nieuwe Oogst

'Precisiebemesting is plaatsbepaling'

Precisiebemesting ontwikkelt zich snel. Het gaat niet alleen om nieuwe machines die de mest nauwkeurig weg leggen, maar ook om adviessystemen en speciale meststoffen. 'Precisiebemesting is een belangrijk en succesvol onderdeel van precisielandbouw', zegt Herre Bartlema, organisator van de Dag van de Precisiebemesting.

Op de Dag van de Precisiebemesting, vorige week vrijdag in Wageningen, kregen zo'n 150 boeren, loonwerkers, adviseurs, studenten, onderzoekers en beleidsmakers de nieuwste ontwikkelingen te zien. 'Het gaat om systemen die de mest in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment en op de juiste plek neerleggen', zegt Herre Bartlema, leider van het Netwerk Smart Fertilization.

Precisiebemesting is in 1998 begonnen met de eerste machines voor rijenbemesting. De invoering van dergelijke systemen kreeg een versnelling met het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren in 2008 en het Programma Precisiebemesting Landbouw in 2010. Het gaat nu vaak om vloeibare meststoffen die in de rij worden toegediend.

Precisiebemesting komt het milieu ten goede en bespaart vaak meststoffen. Door de snelle ontwikkelingen van de afgelopen jaren spreekt Bartlema van een succesverhaal. 'Met dank aan telers, bedrijven, voorlichters, onderzoekers en overheden die hun nek uitsteken. Belangrijk, want de adoptiegraad van precisiebemesting moet 50 procent zijn in 2020.'

Optimaal bemestingsplafond

Het pronkstuk op het gebied van precisiebemesting is volgens Bartlema op dit moment de Veenhuis Nutriflow. Met een NIR-sensor meet deze machine bij het bemesten de gehalten in de drijfmest. Op basis van een taakkaart is de mest zo goed mogelijk plaatsspecifiek te verdelen over het perceel. In een fronttank zit vloeibare kunstmest om een optimaal bemestingsplafond te halen.

De Duport Nutri-shot is een lichte machine voor het plaatsspecifiek bemesten van mais. De machine is ontwikkeld op verzoek van loonwerker Wim Schokker in Joure.

'Driekwart van de stikstofopname vindt plaats vanaf het 10-bladsstadium. Op dat moment op een diepte van 10 centimeter naast de plant bemesten is het meest efficiënt. Het zorgt voor 18 tot 20 procent meer droge stof en 115 tot 120 gram meer zetmeel.'

Meer ruimte

De Lemken Azurit zaait volgens het DeltaRow-zaaiprincipe. Het maiszaad wordt niet in één enkele rij gezaaid, maar verspringt in twee rijen met een onderlinge afstand van 12,5 centimeter. Hierdoor hebben de afzonderlijke planten 70 procent meer ruimte tot hun beschikking. De kunstmest komt midden tussen de dubbele rij te liggen. Het zaaisysteem komt volgend jaar voor Nederland beschikbaar.

De SRI injector is door het mechanisatiebedrijf van Mijno van Dijk uit het Friese Sint Annaparochie uit Engeland naar Nederland gehaald. De machine injecteert vloeibare mest in aardappelruggen. Acht telers hebben er dit jaar onder leiding van studenten uit Leeuwarden ervaring mee opgedaan. Minder stikstof gaat samen met meer knollen in de gewenste maat, zo blijkt uit de eerste cijfers.

De Rach Axxent 100.1 kan plaatsspecifiek kunstmest en kalk strooien. 'De machine kan efficiënt en nauwkeurig taakkaarten uitvoeren. De EMC-techniek op de strooier regelt de dosering', zegt Erik Roelofs van Reesink.

Emissiearm

Een andere techniek van precies bemesten is de Brabantia spuiloogbemester. De spuiloog uit luchtwassers is met deze bemester emissiearm toe te dienen tijdens het poten van de pootaardappelen.

Ook voor meststoffen zijn er ontwikkelingen. Timac Agro gebruikt bij Physiostart P-Plus struviet, een mineraal met magnesiumammoniumfosfaat. Het fosfaat is 'gekraakt' en opneembaar voor de plant. Dit zorgt voor dezelfde eigenschappen als de oude Physiostart.
'Bijkomend voordeel is dat de mais in 2015 per hectare 10 kilo stikstof meer heeft opgenomen. Dat is goed voor het milieu', zegt Pascal Philipsen van Timac Agro.

Membraam

Meststoffenproducent ICL is onder andere bekend van gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Door een coating in de vorm van een membraam om de mestkorrel komen de voedingsstoffen over een langere periode gedoseerd vrij.

Proeven in pootgoed met Agrocote Max laten meeropbrengsten zien van 19 procent (2015) en 4 procent (2016), volgens Roel Bloemerts van ILC. Ook liggen er kansen in consumptieaardappelen.

Top Flow Entec-fl is een nitrificatieremmer die de benutting van stikstof uit drijfmest optimaliseert. De meerwaarde komt vooral tot uitdrukking op zand- en lössgronden bij toepassing van drijfmest in het vroege voorjaar.

'Het netto voordeel is zo'n 29 euro per hectare grasland. Als een kwart van de zandgronden het product gebruikt, levert dat een besparing op van 1 miljoen kilo stikstof', aldus Leo Tjoonk van Agrifirm.

Ook op het gebied van adviezen zijn er de nodige ontwikkelingen. Bodemscout van Eurofins Agro (voorheen Blgg) legt satellietbeelden van meerdere jaren op elkaar en geeft zo inzicht in structurele variaties binnen een perceel. Powerline TT+ is een adviessysteem van Van Iperen in vijf stappen: bodem in kaart brengen, taakkaart maken, groei monitoren, pleksgewijs bijbemesten en opbrengstmeting.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.