Pilot+5G+Fieldlab+van+start+in+Valthermond
Achtergrond
© Han Reindsen

Pilot 5G Fieldlab van start in Valthermond

Op proefboerderij 't Kompas in Valthermond is vorige week een 5G Fieldlab van start gegaan. De pilot in Zuidoost-Drenthe bestaat in 2018 uit variabele loofdoding van aardappelen. Het 5G-netwerk maakt het mogelijk om van dronebeelden binnen 2 uur een taakkaart te maken. Nu kost dat snel 24 tot 48 uur.

Provincie Drenthe, KPN, Agrifac, Dronehub, Wageningen University & Research (WUR) en Innovatie Veenkoloniën hebben de handen ineengeslagen om te werken aan de nieuwste technologische innovaties op het gebied van drones, spuitmachines en connectiviteit.

In het 5G Fieldlab werken de partners samen om precisielandbouwtoepassingen door snelle dataverbinding en automatisering toegankelijker te maken voor telers.

Reclamefilmpje

De provincie speelde al langer met het idee om een proeftuin in te richten voor precisielandbouw. Toen gedeputeerde Henk Jumelet een reclamefilmpje van KPN op tv zag, dacht hij gelijk aan Drenthe. In het filmpje ziet een boerenzoon 's morgens drones vliegen. Daarna rent hij langs een autonoom rijdende trekker en een voerrobot. Later springt hij bij zijn vader in bed, die de verrichtingen van de machines op een tablet controleert.

Met loofdoding in aardappelen is het effect snel zichtbaar

Johan Booij, onderzoeker precisielandbouw Wageningen University & Research

Jumelet nam contact op met KPN om dit ideaalbeeld in de Veenkoloniën uit te testen. 'Wij zijn blij dat de nieuwste technologische innovaties op het gebied van drones, spuitmachines en connectiviteit voor precisielandbouw worden getest op 't Kompas. Samen met KPN en andere partijen onderzoeken we hoe 5G-technologie kan bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsvoering van de agrarische sector.'

Slimmer en efficiënter

Het 5G Fieldlab valt onder de noemer precisielandbouw: hoe zijn gewassen in de toekomst slimmer, efficiënter en duurzamer te telen? 'Bij variabel loofdoden van aardappelen duurt het veelal één of twee dagen voor de gewasscan van een drone is omgezet in een taakkaart. Zo lang kan een boer niet wachten, want hij is afhankelijk van het weer', zegt Johan Booij, onderzoeker precisielandbouw bij de WUR.

Om precisielandbouw dichter bij de praktijk te brengen, moet de gebruiksvriendelijkheid omhoog. Met een 5G-netwerk is het mogelijk om de data die een drone in het veld verzamelt, met veel grotere snelheid naar de computer te sturen voor het verwerken van de gegevens en het maken van een taakkaart. Ook het sturen van de taakkaart naar de veldspuit kan met 5G veel sneller.

Aardappelen

De 5G-pilot werkt aan deze oplossing aan de hand van een concreet voorbeeld, legt Booij uit. 'We hebben gekozen voor loofdoding in aardappelen omdat het effect makkelijk zichtbaar is en relatief makkelijk stappen vooruit zijn te zetten. Met 5G kunnen we het proces verkorten en handmatige handelingen tot een minimum beperken.'

De onderzoeker ziet naar de toekomst toe ook mogelijkheden op het gebied van bestrijding van onkruid, aardappelopslag en phytophthora. Steven Koop van Agrifac ziet kansen om gewasbeschermingsmiddelen in de benen te houden door ze plaatsspecifiek toe te passen. 'Als je op een perceel de juiste dingen doet, zijn middelen te behouden.'

Dronebeelden

De pilot maakt gebruik van een drone die nauwkeurige camerabeelden maakt van een perceel aardappelen. Via een snelle verbinding zijn deze beelden naar een computer te sturen en daarna de taakkaart naar de veldspuit voor het plaatsspecifiek doseren van gewasbeschermingsmiddelen. Gerard Hoekzema van 't Kompas denkt aan een proces van twee uur en dat brengt precisielandbouw een forse stap dichterbij.

Dronevlieger Leks Bolderdijk verwacht dat 5G in de nabije toekomst voor precisielandbouw steeds belangrijker wordt. Een perceel scannen met een drone geeft nu 2 gigabyte aan data per 10 hectare. Met nieuwe camera's, waarmee onkruiden op individueel niveau zijn te herkennen, loopt dat snel op naar 80 gigabyte per hectare. Snel kunnen verzenden van data is dan nog belangrijker.

Jeroen van der Jagt, regiodirecteur bij KPN, verwacht dat precisielandbouw een belangrijk toepassingsgebied voor de nieuwe generatie mobiele 5G-netwerken zal zijn. 'We hebben de uitnodiging van de provincie opgepakt. Qua functionaliteit is 5G anders dan 4G. Een 4G-netwerk verbindt mensen met elkaar, terwijl een 5G-netwerk de samenleving met elkaar verbindt.'

Besparen

Dankzij 5G-technologie wordt precisielandbouw bereikbaarder voor agrarische bedrijven. Hierdoor kunnen boeren enerzijds besparen op sproeimiddelen, iets wat de portemonnee en het milieu ten goede komt. Anderzijds neemt naar verwachting ook de opbrengst toe, omdat er direct kan worden ingespeeld op de stand van het gewas.

Voor het 5G Fieldlab heeft KPN bij de proefboerderij een experimentele mast geplaatst die het mogelijk maakt om data vier keer sneller te versturen dan het huidige 4G-netwerk. Wanneer KPN begint met de uitrol van een 5G-netwerk in Nederland, kan programmamanager Hans Bodenstaff nog niet zeggen. Het heeft te maken met vergunningen, toepassingen en de vraag uit de markt. '5G is belangrijk voor de zakelijke markt. De uitrol kan anders zijn dan bij 4G.'

KPN onderzoekt toekomstige kansen voor 5G-netwerk
KPN gaat op diverse plekken in Nederland toekomstige 5G-netwerken testen. De pilots gaan onder andere plaatsvinden in Drenthe, Noord-Brabant en Amsterdam. Iedere pilot test een specifiek onderdeel van 5G. De pilot die KPN in Drenthe gaat opzetten, heeft vooral te maken met 5G in een landelijke omgeving. Daarbij worden onder andere op hoge frequenties snelle dataverbindingen voor precisielandbouw aangeboden. Bij de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gaat KPN antennes testen die geschikt zijn voor plekken waar veel mensen bij elkaar komen en waarin snel geschakeld moet kunnen worden in capaciteit. In Noord-Brabant vinden tests plaats rondom enkele wegen. Dit onderzoek is van belang om zelfrijdende auto's met elkaar te kunnen laten communiceren. De verwachting is dat in Nederland vanaf circa 2019-2020 de eerste echte 5G-netwerken worden uitgerold.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.