Tien+nieuwe+boeren+voor+project+precisielandbouw
Nieuws
© Han Reindsen

Tien nieuwe boeren voor project precisielandbouw

In het tweede jaar van de Nationale proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL) starten tien nieuwe deelnemers met precisielandbouw. De boeren komen uit de melkveehouderij, bollenteelt, akker- en tuinbouw.

Het gaat om drie melkveehouders, vier akkerbouwers, twee bloembollentelers en een vollegrondsteler. Ze gaan aan de slag met precisielandbouw van grasland, beregeningsadvies op maat, plaatsspecifieke aanpak van probleem onkruiden, bescherming van legnesten van weidevogels, variabel fungiciden in aardappelen en bloembollen, en rijpadenplanning en –optimalisatie.

De tien nieuwe deelnemers zijn geselecteerd uit 55 aanmeldingen en worden persoonlijk voorgesteld op de NPPL-website. Experts van Wageningen University & Research (WUR) begeleiden de nieuwe NPPL-deelnemers.

Vier doelen

Het NPPL-project, dat door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor vier jaar wordt gefinancierd, startte in 2018 met zes akkerbouwers en zes akkerbouwtoepassingen. In 2019 komen daar nu dus nieuwe boeren uit andere sectoren bij, maar de zes deelnemers uit 2018 blijven ook gevolgd worden.

Het ministerie wil met het NPPL-project vier doelen realiseren: meer rendement voor de boer door lagere kosten en/of hogere opbrengsten, verlaging van de milieubelasting door de land- en tuinbouw, een rijkere natuur en een grotere voedselveiligheid door minder residu op land- en tuinbouwproducten.

Beperkt opgepakt

Alle NPPL-deelnemers krijgen bij het toepassen van de precisielandbouwtechnieken hulp van een aantal experts van Wageningen UR. De geselecteerde technieken zijn in principe praktijkrijp, maar worden nog maar beperkt opgepakt.

Enerzijds omdat de technieken nog onvoldoende bekend zijn bij boeren, maar inmiddels blijkt ook dat sommige technieken minder praktijkrijp zijn dan werd verondersteld. Ook is het verdienmodel niet altijd even duidelijk voor de boer. Alle NPPL-deelnemers worden gevolgd via artikelen, foto's, blogs en video's op de NPPL-website en (besloten) NPPL-Facebookgroep. Via deze groep is het ook mogelijk om mee te praten met deelnemers en experts en kennis uit te wisselen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.