%27Uitstoot+straks+realtime+meetbaar%27
Nieuws
© Peter Smit

'Uitstoot straks realtime meetbaar'

In de veehouderij worden de komende jaren forse stappen gezet op het gebied van digitalisering, verwacht Gé Backus van de Raad voor Dieraangelegenheden. Over een aantal jaren is de uitstoot van ammoniak en geur realtime meetbaar. Dat maakt vergunningsprocedures minder complex.

Backus is voorzitter van een forum van de Raad voor Dieraangelegenheden dat een zienswijze naar de digitalisering van de veehouderij opstelde. Deze zienswijze werd woensdag gepresenteerd. 'Bij goed datagebruik kun je beter zien of er bepaalde risico's zijn op het gebied van voeding en gezondheid. Maar bij onoordeelkundig gebruik kan het dier daar het slachtoffer van worden. Er is minder menselijk contact en menselijke controle.'

Bij die digitalisering ziet Backus ook kansen voor de effecten van een stal op de omgeving. 'Op dit moment duren vergunningstrajecten vaak lang. Misschien niet binnen vijf jaar, maar wel binnen tien jaar moet het mogelijk zijn om de ammoniak en geuruitstoot van een stal realtime door te geven. Net als veel andere sensoren, worden ammoniaksensoren steeds goedkoper en betrouwbaarder', aldus Backus.

Onderbouwing

'Je kunt op basis van een RAV-code wel vergunnen, maar sommige ondernemers verwachten lager uit te komen dan de uitstoot volgens die RAV-lijst. Dat kunnen ze onderbouwen door te meten. In de praktijk moeten hiervoor nog nauwkeurigere ammoniaksensoren worden ontwikkeld. Hierin worden forse stappen gemaakt.'

Backus verwacht verder dat er ook sensoren komen die de belangrijkste geurcomponenten afzonderlijk meten. Naast zwavelwaterstof gaat het om vluchtige organische stoffen.

Meten, sturen en delen

Niet alleen voor vergunningen, maar ook binnen de veehouderij zelf verwacht Backus grote sprongen in digitalisering. 'Simpel gezegd draait het daarbij om drie dingen: het meten van data, het sturen met data en het delen van data. Meten en delen gaan technisch steeds gemakkelijker en zijn beter betaalbaar.

Backus ziet vooral mogelijkheden in het delen van data tussen ondernemers. 'Zij willen toch weten hoe ze presteren ten opzichte van hun collega's. Denk bijvoorbeeld aan het klimaat of het waterverbruik. Deens onderzoek legde een link tussen een hoger waterverbruik bij pas opgelegde, gespeende biggen en diarree twee dagen later. Dat soort indicatoren kunnen de ondernemer verder helpen.'

Op termijn verwacht Backus dat ook data wordt gedeeld binnen de keten. 'Hier zijn afspraken een must.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.