Brand+in+varkensstal+voorkomen+met+slimme+sensoren
Nieuws
© Ceva

Brand in varkensstal voorkomen met slimme sensoren

Het project Stal Elektra Alert test een nieuwe toepassing van slimme sensoren om stalbranden te voorkomen. De sensoren worden geplaatst in de meterkast, waarna ze varkenshouders vroegtijdig waarschuwen als er een te hoge temperatuur wordt gemeten.

Het project Stal Elektra Alert is een samenwerking van Vion, leveranciersvereniging StarFarmers, Connecting Agri & Food en PinCAgro. Doel van het project is het risico op stalbranden tot een minimum te beperken. Er wordt gestart met een pilot bij twintig varkenshouders binnen het Good Farming Star-concept van Vion.

Samenwerkingspartners Vion, StarFarmers en Connecting Agri & Food zijn in 2018 het project Meten is Weten gestart. Daarbij wordt binnen Good Farming Star het stalklimaat gemonitord via slimme stalsensoren die inzicht geven in temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2-gehalte.

Bestaande data-infrastructuur

Het nieuwe project Stal Elektra Alert is een vervolg hierop, waarbij de bestaande data-infrastructuur van Meten is Weten wordt gebruikt. Gedurende de periode van één jaar wordt de techniek getest via een sensortoepassing voor brandpreventie in de schakel- en verdeelkasten. De pilot is reeds gestart.

Het nieuwe project wordt financieel ondersteund door het PPS Klimaat, onder voorzitterschap van de Producenten Organisatie Varkenshouderij.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.