Studenten+ontwikkelen+methaanemissiesensor+melkvee
Nieuws
© Pixabay

Studenten ontwikkelen methaanemissiesensor melkvee

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn bezig met de ontwikkeling van een methaanemissiesensor voor veehouders. Deze is gemakkelijk in stallen te plaatsen en meet continu de uitstootwaarden van de veestapel.

Dit collegejaar is er een marktonderzoek verricht en een enquête gehouden onder melkveehouders over het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van deze sensoren. Ook is er een rondetafelgesprek geweest met verschillende experts. De resultaten van dit onderzoek worden donderdag 24 juni tijdens een webinar gepresenteerd.

Verder vertellen onderzoeker op het gebied van sensortechnologie Jos Oudenhoven en Hans Schiricke van milieuadviesbureau Envivice over hoe zij aankijken tegen emissiesensortechnieken in de melkveehouderij. Ook wordt bij het webinar gekeken naar de problemen waar tijdens het onderzoek tegenaan werd aangelopen. Samen wordt daarna nagedacht over de oplossingen hiervoor en de toepassingsmogelijkheden van de methaanemissiesensor.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.