Sensoren+moeten+groei+en+oogst+van+broccoli+verbeteren
Nieuws
© Greenport Noord-Holland-Noord

Sensoren moeten groei en oogst van broccoli verbeteren

Drie Noord-Hollandse telers gebruiken Fieldmate-sensoren om de groei en oogst van broccoli te verbeteren.

Vanuit het POP3-project 'Weersbestendige broccoli' zijn bij de drie broccolitelers sensoren geplaatst om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid neerslag, de bodemtemperatuur en het klimaat op de bodem en in het gewas van een specifiek perceel. De sensoren helpen bij het bepalen van het beste moment voor gewasbescherming, bemesting of beregening. Ze zijn via een app op de mobiele telefoon uit te lezen. Door de klimaatverandering en het extreme weer wordt dit steeds belangrijker.

De actuele informatie van het veld wordt gecombineerd met berekende data van externe bronnen voor bijvoorbeeld de instraling van de zon, windsnelheid, windrichting en windvlagen op het perceel.

Ziektedruktool

Broccoli is gevoelig voor schimmels en plagen. Met de gemeten en verwachte temperatuur en luchtvochtigheid is de mate van infectiedruk te bepalen. Via een ziektedruktool is dit per ziekte duidelijk inzichtelijk. Met de informatie is eerder en preventief te handelen om het gewas goed te beschermen. Tegelijk wordt een overdosering van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen.

Er zijn al enkele proeven gedaan met de sensoren die worden uitgelezen door Vertify. De resultaten worden gedeeld met de achttien deelnemende telers aan het project. Het project wil ook gaan kijken hoe het behalve alleen sensoren de gehele Internet of Things met big data en andere tools voor teeltoptimalisatie kan toepassen in de vollegrondsgroenteteelt.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.