Onderzoek+naar+ledlicht+bij+chrysanten+krijgt+vervolg
Nieuws
© William Hoogteyling

Onderzoek naar ledlicht bij chrysanten krijgt vervolg

Het project 'Ledlicht bij zonlicht' van Wageningen University & Research kijkt naar het juist lichtspectrum bij de teelt van chrysanten. Het gaat om een vervolgonderzoek dat wordt gefinancierd door Kas als Energiebron.

Bij chrysanten is al ervaring opgedaan met de teelt onder ledbelichting. Maar er zijn nog veel vragen over het toevoegen van verrood licht aan het lichtspectrum, omdat de uitkomsten van verschillende praktijkproeven niet altijd eenduidig zijn.

In de spectrumproef worden vier chrysantenrassen geteeld onder full-led, waarbij het ledlicht 80 procent van de hoeveelheid licht is en het zonlicht 20 procent. De aangelegde lichtbehandelingen verschillen in aandeel verrood licht en het moment van de dag waarop dit verrood licht wordt gegeven. Er wordt belicht met een intensiteit van 190 micromol per vierkante meter per seconde, waarbij voor de behandelingen met verrood licht het verrood licht deel uitmaakt van deze intensiteit.

Nauwkeurige metingen

Gedurende de proef wordt de ontwikkeling van het gewas gevolgd en worden lengtegroei en de lichtonderschepping gemeten. Bij een tussentijdse meting en tijdens de eindoogst worden nauwkeurige metingen gedaan aan lengte, takgewicht, aantal bladeren/internodiƫn en wordt per ras per behandeling de uitgroeiduur bepaald.

Wageningen University & Research verwacht hiermee de volgende stappen te kunnen zetten richting een full-ledteeltsysteem voor chrysanten.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.