Best4Soil%2Dapp+ook+beschikbaar+voor+bollensector
Nieuws
© Han Reindsen

Best4Soil-app ook beschikbaar voor bollensector

De Best4Soil-applicatie is beschikbaar voor de bloembollenteelt, meldt Wageningen University & Research. De ontwikkelaars hebben de database nematoden aangevuld en geactualiseerd voor de bolgewassen tulp, lelie, narcis, hyacint en zantedeschia.

Verder wordt komend jaar voor de bollensector de database voor bodemschimmels vergroot. De Best4Soil-app is de opvolger van aaltjesschema.nl en is opgezet vanuit een programma van de Europese Unie. Het hulpmiddel dient als praktijknetwerk voor telers, adviseurs, voorlichters en onderzoekers.

De gebruikers kunnen hiermee hun praktijkgerichte kennis verbreden over toepassing van compost, groenbemesters en anaerobe grondontsmetting ter bestrijding van bodemziekten. Hoofddoel is de bodemgezondheid te behouden, verbeteren of herstellen.

Opleidings- en ontwikkelingsfonds Colland Arbeidsmarkt financierde de uitbreiding voor de bollensector binnen de Best4Soil-app. Dit gebeurt omdat Colland geld stak in het project BollenBodem van Bodemacademie. De informatie in de Best4Soil-app kan bollentelers onder meer helpen bij de keuze van gewasrotatie en aaltjesbeheersmaatregelen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.