Nieuwe+functie+op+Fieldscout%2Dapp
Nieuws
© Bioscope

Nieuwe functie op Fieldscout-app

Bioscope heeft een nieuwe functie toegevoegd aan de Fieldscout-app. Met deze app is via satellietbeelden snel inzicht te krijgen in de groei van gewassen en de bodemgesteldheid. De app kan nu ook worden gebruikt om de groei van percelen met elkaar te vergelijken op basis van biomassa en stikstof.

Deze aanvullende functie is handig voor gebruikers of hun adviseurs om te analyseren om welke redenen verschillen ontstaan in bodemstructuren of gewassen.

De werking is als volgt: op het basisscherm van Fieldscout zit rechts bovenin de knop 'benchmark'. Deze term, die veel wordt gebruikt in de financiële wereld, betekent zoiets als een vergelijking met daarin een referentiepunt. Dit kan zijn een ideaal perceel, gewas of een referentiegroep van gebruikers.

Overzicht

Wie op de knop drukt, krijgt een overzicht van alle biomassa en stikstofbeelden van het betreffende perceel. Daarbij is er een lijst van de in het account opgenomen percelen. Deze zijn te selecteren voor vergelijking. De vergelijkingslijst kan worden samengesteld op basis van groepen als gewassen, rassen of naamgeving. Ook is er een periode voor de vergelijking in te stellen. Daarbij wordt rekening gehouden met de poot- en zaaidata en het moment van de oogst. Deze momenten zijn zelf in te vullen.

Bij een vergelijking op biomassa berekent de software het gemiddelde van de vergelijkingsgroep en geeft deze weer als een blauwe ijklijn. Om de blauwe lijn geeft een lichtblauwe achtergrond de variatie daarop aan. Hoe dikker het vlak, hoe groter de variatie. Een groene lijn toont het perceel waarmee wordt vergeleken.

Ook voor adviseurs

Behalve akkerbouwers en veehouders zouden ook adviseurs met een Fieldscout-account deze functie kunnen gebruiken voor het begeleiden van studiegroepen. Alle te vergelijken percelen moeten dan wel in één account zijn opgenomen.


Het verzamelen van de vele gegevens over de vele hectares geeft uiteraard hogere kosten, omdat betaald wordt per hectare. Gebruik van de Fieldscout-app is voor de eerste 10 hectare gratis. Daarna kost een abonnement 7 tot 20 euro per hectare per jaar. Als het gaat over het vergelijken van grote oppervlaktes voor de benchmark, zijn hier afspraken over te maken met Bioscope, stelt Jan Wijnen, adviseur precisielandbouw bij Bioscope.

Subsidie

Bioscope ontving voor deze ontwikkeling een subsidie uit het Onderzoek- en Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant 2020. Dit fonds is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant.

De functie is ook in de rest van Nederland en op termijn zelfs het buitenland te gebruiken. Bioscope ontwikkelde tegelijk ook een absolute bodemzonekaart waarbij de monsterpunten in het perceel door het bedrijf worden uitgerekend.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.