Ruimte+voor+gerobotiseerde+kas+binnen+geurcirkel+mestverwerker
Nieuws
© Twan Wiermans

Ruimte voor gerobotiseerde kas binnen geurcirkel mestverwerker

Een kas die zo is ingericht dat er een minimale inzet van personeel nodig is, mag worden ontwikkeld binnen de geurcirkel van een veehouderijbedrijf dat ook mest verwerkt in het Limburgse America. Dat stelt de Raad van State in een uitspraak op woensdag 28 april.

De kas in America wordt gebouwd voor de vermeerdering van aardbeiplanten. De eigenaar van de mestverwerkingsinstallatie vreest gevolgen voor zijn vergunning, omdat de kas is gepland binnen de geurcirkel van zijn bedrijf. De gemeenteraad van Horst aan de Maas keurde daarvoor de aanpassing van het bestemmingsplan goed. Eerder had de rechtbank Limburg het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan geschorst.

De rechter stelt dat de mestverwerking nauwelijks geurhinder veroorzaakt. De veehouderijactiviteit levert meer geuremissie. De gemeente heeft daarnaast terecht laten meewegen dat er sprake is van een hypermoderne kas waarin het menselijk handelen beperkt is, oordeelt de Raad van State. Daardoor is het in de planregels opgenomen maximumaantal dagen dat er mensen aan het werk zijn in de kas realistisch.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.