Overijsselse+boeren+gaan+koolstof+vastleggen+in+grasland
Nieuws
© Ida Hylkema

Overijsselse boeren gaan koolstof vastleggen in grasland

Overijsselse melkveehouders gaan koolstof vastleggen in hun grasland door het niet meer te ploegen, scheuren of bespuiten. Dit gebeurt op initiatief van Natuur en Milieu Overijssel.

Twintig geïnteresseerde melkveehouders kwamen maandag samen in Heeten om te praten over grasland volgens de methode Blijvend Grasland van stichting Nationale Koolstofmarkt. Als ze mee gaan doen, vertalen ze deze methode naar de praktijk van het boerenbedrijf, maken ze een concreet plan om tot uitvoering te komen en doen ze eerste ervaringen op met de toepassing ervan.

Het is de bedoeling dat het project 'Blijvend grasland' snel start. Deelnemende melkveehouders krijgen drie jaar lang begeleiding.

Tien jaar

Blijvend grasland is meerjarig grasland waar niet wordt geploegd, gescheurd en gespoten. Door dit land niet intensief te bewerken, wordt koolstof in de bodem opgebouwd. Deelnemende melkveehouders committeren zich aan tien jaar blijvend grasland op ten minste 50 procent van hun percelen. De koolstofopbouw in deze tien jaar kan in de vorm van CO2-certificaten aan de markt worden gebracht.

Het project 'Blijvend Grasland' is een initiatief van de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Living Lab Fryslân. Zij gaan samen aan de slag met Friese en Overijsselse melkveehouders. Het project wordt grotendeels gefinancierd door de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.