Bennie+van+der+Fels%3A+meer+technologie%C3%ABn+in+varkensstal
Nieuws
© Studio Van Assendelft

Bennie van der Fels: meer technologieën in varkensstal

'Slimme technologieën zullen versneld in de varkensstallen landen', zegt Bennie van der Fels, senior projectmanager bij Wageningen Livestock Research. 'We leren het varken steeds beter begrijpen en aan de hand van objectieve data kunnen we het dierenwelzijn en de diergezondheid verbeteren en borgen.'

'Afwijkend gedrag in een varkensstal kunnen we kwantificeren met cameratechnieken in combinatie met slimme algoritmes. Sensortechnologie gaat varkenshouders nog nadrukkelijker ondersteunen bij het tackelen van ongemakken bij de varkens om zo in te spelen op de maatschappelijke discussies over dierenwelzijn en diergezondheid', verwacht Van der Fels.

Smart farming gaat niet alleen over het inzetten van sensoren, technieken en geavanceerde cloud-based data-algoritmes. 'Technologie werkt alleen in combinatie met goed vakmanschap van de veehouder. Smart zit 'm ook in het combineren van waarnemingen met gecombineerde sensordata over het gedrag van dieren en leefomgevingscondities zoals het stalklimaat', stelt de senior projectmanager op varkens.nl.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.