Veldrobot+FarmDroid+zaait+suikerbieten+op+lichte+zandgrond
Nieuws
© Twan Wiermans

Veldrobot FarmDroid zaait suikerbieten op lichte zandgrond

De suikerbieten van Joost Derks in Volkel zijn deze week gezaaid door de autonome veldrobot FarmDroid. Het werk op het Noord-Brabantse zand verloopt op rolletjes, stelt de loonwerker en akkerbouwer.

De FarmDroid van 3 meter breed kan rijgewassen autonoom zaaien. 'De robot staat nu op een perceel van 25 hectare', meldt Derks. 'De bedoeling is om 10 hectare autonoom bieten te zaaien, daarna 12 hectare cichorei. Op de overige 3 hectare komen bloemenranden.'

De capaciteit van de robot ligt bij het zaaien van bieten op circa 720 meter per uur. Dat betekent dat de FarmDroid ongeveer vijf uur nodig heeft om 1 hectare in de grond te brengen. De bedoeling is dat het zonnepaneel bovenop de robot de accu overdag voldoende oplaadt zodat deze ook 's nachts kan doorrijden. 'Vannacht heeft de robot een tijdje stilgestaan omdat de accu leeg was', gaf Derks dinsdag aan. 'Dat heeft waarschijnlijk te maken met een iets te hoge rijsnelheid.'

Grond valt mooi

De Brabantse akkerbouwer is te spreken over het zaaiwerk dat de robot achterlaat. 'Het gaat super, de grond valt mooi. Er zit hier wat grind in deze lichte zandgrond die al vroeg droog is. Dit perceel hebben we anderhalve week geleden geploegd. Na een paar regenbuien konden we het land zaaiklaar maken.'

Derks Gewasbescherming fungeert sinds dit jaar als eerste inspiratieboerderij van Groeikracht Cosun. Het idee van dit concept is telers te inspireren en kennis te laten maken met de nieuwste technieken. 'Nieuwe ontwikkelingen vinden wij altijd al interessant', zegt Derks. 'Met de FarmDroid zijn in proeven goede ervaringen opgedaan. Vandaar dat wij hierin geïnteresseerd raakten en besloten erin te investeren voor onze akkerbouwtak.'

Joost Derks: 'Nieuwe ontwikkelingen vinden wij altijd interessant.'
Joost Derks: 'Nieuwe ontwikkelingen vinden wij altijd interessant.' © Twan Wiermans

De aanschaf van de elektrische FarmDroid komt neer op circa 90.000 euro. 'We verwachten dat op termijn terug te verdienen, onder meer vanwege de lagere arbeidskosten en het gereduceerde middelengebruik.' Nadat de suikerbieten en cichorei zijn gezaaid, is het de bedoeling om ook te gaan schoffelen in deze gewassen. Daarvoor worden speciale schoffelelementen onder de robot geplaatst.

'Onkruid in cichorei is moeilijk te bestrijden. Omdat de FarmDroid met gps precies weet waar het zaadje in de grond zit, kan de robot daar later keurig omheen schoffelen. Voordeel is dat je dus al in een eerder gewasstadium kunt starten met schoffelen. We verwachten hiermee een grote slag te slaan in de onkruidbeheersing', legt Derks uit.

Cosun Beet Company meldde woensdag dat begin deze week landelijk 64 procent van de suikerbieten in de grond zat. De verschillen tussen de regio's zijn groot, blijkt uit de uitzaaigegevens van de bietenverwerker.

In Oost-Brabant, Gelderland, Flevoland en de Noordoostpolder is nog minder dan de helft ingezaaid. Volgens Cosun is op kleigronden door veel neerslag na de zaai en sneldrogend weer korstvorming ontstaan. Diverse telers hebben de korst proberen te breken met een wiedeg, cambridgerol of ander werktuig. Wanneer telers besluiten de korst mechanisch te breken, adviseert bieteninstituut IRS dit 's morgensvroeg te doen bij een lage rijsnelheid.

IRS raadt af om volveldsrollen met cambridge- of gladde rollen in te zetten. Volgens het instituut zouden de drukverschillen over de werkbreedte de plantjes kunnen beschadigen op plekken met hoge druk en geen effect hebben op plekken waar de korst niet wordt geraakt. 'Dieptewieltjes van schoffelapparatuur kunnen redelijk goed werk leveren.'

Premies compenseren gemiste groei

Cosun meldt verder in haar wekelijkse update dat is besloten de hoogte van de vroeg- en laatleveringspremies voor campagne 2023 voor quotumbieten te koppelen aan de vast te stellen bietenprijs. Volgens het concern compenseren de premies voor vroege levering de gemiste groei. Voor late levering bestaan de premies uit een compensatie voor bewaarverliezen en -kosten en een vaste premie.

Daarnaast verhoogt Cosun de bewaarkosten met 15 procent. Voor telers die in de premieperiode bieten moeten leveren, betekent dit bij een hogere bietenprijs ook fors hogere vroeg- en laatleverpremies.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.