Monomestvergisting+wint+aan+populariteit
Nieuws
© David Hilberink

Monomestvergisting wint aan populariteit

Adviesbureau's DLV Advies en Flynth hebben meer subsidieaanvragen voor monomestvergisting behandeld dan vorig jaar. Ze concluderen dat de belangstelling onder boeren groeit. 'Waar boeren eerder met ons mondjesmaat subsidieaanvragen voor monovergisting deden, heb ik er dit jaar al tien tot vijftien gezien', zegt Stefan van Summeren van Flynth-Rombou.

Op dit moment zijn er met Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) en de voorganger SDE+ zo'n 112 vergisters gerealiseerd in de periode 2013 tot 2022. In 2023 zijn 327 subsidie-aanvragen ingediend voor biogasinstallaties, voornamelijk monovergisters. Het is nog niet duidelijk hoeveel daarvan worden gerealiseerd.

De stijgende populariteit komt door een combinatie van factoren, melden DLV en Flynth. Ten eerste kan het vergisten van mest melkveehouders extra inkomsten opleveren. Ook de uitstoot van methaan uit mest wordt gereduceerd, dit verlaagt de CO2-footprint. Bij enkele melkfabrieken wordt dit beloond met een hogere melkprijs.

Daarnaast wijzen de adviseurs op de aangepaste subsidieregeling SDE++ voor dit jaar. Uit een voorpublicatie blijkt dat vooral de subsidie voor groen gas op kleine installaties is gestegen. Dat betekent dat vergisting ook voor kleinere bedrijven het overwegen waard wordt, waar het tot nu toe vooral voor grotere bedrijven interessant is.

Groen gas toevoegen aan aardgas

De bijmengverplichting van groen gas vanaf 2026 speelt ook een rol bij de groeiende belangstelling. Groen gas is een gasmengsel dat geproduceerd is door de vergisting of vergassing van biogrondstoffen. Het heeft dezelfde samenstelling als aardgas. Het kabinet wil dat groen gas wordt toegevoegd aan aardgas.

De verplichte bijmenging stuurt op directe en indirecte ketenemissiereductie. De jaarlijkse doelstelling van de bijmengverplichting loopt op van 0,8 megaton in 2026 tot 3,8 megaton CO2-ketenemissiereductie in 2030. DLV Advies houdt rekening met een tekort aan groen gas in 2026. Dat kan een prijsopdrijvend effect hebben.

Klimaatdoelen bereiken

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie meldde eerder dat hij veel waarde hecht aan de groen gas. 'De productie en inzet van groen gas helpt ons onafhankelijker te worden van aardgasimport en helpt daarmee ook bij het bereiken van de klimaatdoelen voor CO2-reductie. Daarnaast kan mestvergisting, als techniek die stikstof- en methaanemissies reduceert, bijdragen aan de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.'

Voor veehouders met 250 of meer koeien is het volgens Van Summeren aantrekkelijk om zelf de mestvergisting ter hand te nemen, inclusief de opwaardering van het gas en de aansluiting op het net. Kleinere veehouders kunnen ervoor kiezen een cluster te vormen om zo mestvergisting te realiseren.

Investering tussen de 300.000 en 850.000 euro

De investering die een ondernemer moet doen, hangt af van veel factoren. DLV Advies stelt dat de investering rond de 300.000 euro bedraagt voor een kleinere installatie en 850.000 euro voor een grote installatie, los van eventuele aanpassingen aan de stal. De jaarlijkse kosten om de vergister draaiende te houden komen uit op ongeveer 20.000 euro.

De SDE++ van 2024 staat open van 10 september tot 7 oktober. Ondernemers die dit jaar willen meedoen wordt aangeraden om de vergunning snel aan te vragen. De subsidie wordt alleen toegekend als de vergunning verleend is.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.