Han Reindsen

Han Reindsen

Han Reindsen is redacteur Akker- & Tuinbouw. Hij volgt de akkerbouw, mechanisatie. en vollegrondstuinbouw

Contact

Artikelen door Han Reindsen

TT+ concept heet voortaan Precisieteelt Plus

Het TT+ concept van Van Iperen heet voortaan Precisieteelt Plus. Doel van deze aanpak is om precisieteelt naar een hoger niveau tillen.

Priva en Aranet werken aan draadloze techniek in kas

Databeheer

Priva en Aranet zijn een samenwerking aangegaan om draadloze technologie in de tuinbouw naar een hoger niveau te tillen. Tuinders kunnen met deze techniek de bedrijfsvoering optimaliseren.

Knelpunten precisielandbouw zijn in beeld

Algemeen

Het programma 'Nationale Proeftuin Precisielandbouw' (NPPL) moet leiden tot een bredere toepassing van precisielandbouwtechnieken. Uit een knelpuntenanalyse blijkt dat er specifieke acties nodig zijn om de belemmeringen in de praktijk te verminderen.

'Waarom investeert boer weinig in precisielandbouw?'

Algemeen

Student Matthijs Hierink loopt stage bij het lectoraat precisielandbouw aan Aeres Hogeschool in Dronten. Met een enquête probeert hij te achterhalen waarom boeren en tuinders bij de aanschaf van precisielandbouwtechnieken een afwachtende houding...

Rabobank: 'Precisielandbouw kan nieuw verdienmodel zijn'

Financiering

Precisielandbouw biedt akkerbouwers een mogelijkheid om het bedrijf verder te optimaliseren en inkomsten te verhogen. Bijvoorbeeld via beloningen voor het leveren van ecosysteemdiensten. Dat stellen analisten van de Rabobank.

Nieuwe functionaliteit Krone analyseert bewerkt perceel

Technologie

Krone biedt binnen Smart Telematics de nieuwe functionaliteit Smart Reporting aan. Daarmee kan een loonwerker bijvoorbeeld met de computer of tablet eenvoudig de gegevens van het zojuist bewerkte perceel uitwerken en analyseren.

Samenwerking vergroot beschikbaarheid robottechniek

Technologie

Het jonge bedrijf Smart Agri Technology en Abemec werken vanaf heden samen. Samen maken ze robottechniek beschikbaar voor elke boer en tuinder.

EU-project SmartAgriHubs viert eenjarig bestaan

Het Europese project SmartAgriHubs viert in maart zijn eenjarig bestaan. Het project stuurt op verbetering en verduurzaming van de land- en tuinbouw via digitale innovaties.

Sensoren verbeteren teelt groente en aardappelen

Sensoren & Drones

Met in de inzet van sensoren en drones wil het Europese INNO-VEG-project de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk duurzaam verbeteren.

Helft van landbouwtrekkers heeft gps-systeem

Akkerbouwers en loonwerkers maken gebruik van verschillende methodes binnen precisielandbouw. Zo gebruikt meer dan de helft gps op trekkers en wil bijna 11 procent hierin investeren in de toekomst.

Vleermuizen helpen bij techniek precisielandbouw

Vlaamse en Nederlandse onderzoekers hebben een nieuw type sensor ontwikkeld waarmee robots de omgeving goed kunnen detecteren. Dit dankzij observaties van vleermuizen.

Opmars precisielandbouw in Belgische groenteteelt

Langzaam maar zeker doen precisielandbouwtechnieken hun intrede in de Vlaamse groenteteelt. Naast gps-sturing zijn ook bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken aan een opmars bezig.

'Meer regie nodig bij precisielandbouwprojecten'

Algemeen

De precisielandbouw verbreedt. Maar de kennisontwikkeling en -verspreiding is veel te veel versnipperd, zegt NPPL-projectleider Corné Kempenaar. ‘Er is veel meer regie nodig.’

'Alleen het onkruid spuiten, niet het gewas'

Sensoren & Drones

'Gewasverzorging gaat op termijn naar plantniveau, ook al maken akkerbouwers gebruik van grote machines', zegt Leks Bolderdijk van ABdrone, onderdeel van Dronewerkers. 'Bij onkruidbestrijding gaan we alleen het onkruid zelf spuiten, niet het gewas.'

Precisielandbouwtechniek voor wie verder wil

In alle hoeken en gaten van Nederland werken ondernemers en/of onderzoekers aan de ontwikkeling van precisielandbouwtechnieken, maar in de agrarische sector nog niet in de volle breedte. Er is een tekort aan kennis, inzicht, praktijkrijpe technieken...

Valtra-trekkers klaar voor precisielandbouw

Technologie

Valtra gaat met smart farming een stap verder dan precisielandbouw. Smart farming omvat namelijk meer dan uitsluitend het aanpassen van trekkerfuncties op basis van locatie-informatie of toepassing.

Claas en Bayer samen actief met precisielandbouw

Technologie

Landbouwmachinefabrikant Claas gaat een samenwerking aan met The Climate Corporations, een dochterbedrijf van chemieconcern Bayer dat zich bezighoudt met precisielandbouwtechnieken.

Big data maken smart farming nog slimmer

Databeheer

Telers hebben in de nabije toekomst niet voldoende aan groene vingers. Ze kunnen niet zonder big data. Objectieve gegevens van het gewas zijn nodig om de teelt verder te optimaliseren. Het maakt smart farming nog slimmer. Vooral in de glastuinbouw...

Plaatsspecifiek spuiten met DroneLink

Sensoren & Drones

Dronewerkers introduceert nieuwe software die dronebeelden omzet in taakkaarten waarmee plaatsspecifiek onkruid is te bestrijden met een veldspuit: DroneLink. De software is voor het eerst te zien op Agritechnica.

Cursus precisielandbouw in Noord-Nederland

Technologie

In samenwerking met Dacom start HLB binnenkort in Groningen, Friesland en Drenthe met een cursus precisielandbouw. De cursus geeft meer inzicht in percelen en hoe telers concreet data-informatie kunnen toepassen op het bedrijf.

NPPL breidt uit met robot en in fruit

Algemeen

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) breidt uit met zes telers en zes nieuwe precisietoepassingen. Telers gaan onder andere aan de slag met robots. Fruittelers kunnen volgend jaar ook deelnemen aan het project.

'Europese Unie moet precisielandbouw ondersteunen'

De Europese organisaties van (landbouw)machinefabrikanten CEMA en Ceettar roepen de Europese Unie-lidstaten op om het gebruik van precisielandbouwtechnieken in Europa te bevorderen.

Nationale Proeftuin Precisielandbouw op tournee

Algemeen

Het toepassen van precisielandbouwtechnieken kost in het begin veel tijd. 'Het is wel plug, maar geen play', zegt akkerbouwer Bart van Loon uit Slootdorp, in de Kop van Noord-Holland. 'Soms ben je een dag aan het prutsen en regent het de volgende...

Robots in het veld. Kan en vertrouwen we het?

Technologie

Zelfrijdende auto's op de weg en autonoom werkende robots op het land hebben veel gemeen. Bij deze technische ontwikkelingen spelen dezelfde vragen. Kan het? Mag het? En vertrouwen we het? Bijvoorbeeld als een onkruidrobot 24 uur per dag aan het...

Precisielandbouw is in Veenkoloniën nog ver weg

De toepassing van precisielandbouwtechnieken staat nog maar aan het begin. Dat geldt zeker voor de Veenkoloniën, werd vorige week duidelijk op de Zetmeelaardappeldag van Avebe in Valthermond.

Cosun en Avebe treden toe tot JoinData

Databeheer

Cosun en Avebe zijn op 1 juli definitief toegetreden als lid van JoinData. Hiermee breidt de Wageningse datacoöperatie haar ledenbestand uit richting de akkerbouwsector.

Preciezer werken hoeft niet moeilijk te zijn

In Noord-Nederland krijgen zestig boeren de kans om in een studiegroep ervaring op te doen met precisietechnieken. 'Precisielandbouw is al jaren hot, maar de belangstelling valt nog tegen. Met dit project willen we boeren die geen of weinig ervaring...

Nationale Proeftuin Precisielandbouw gaat op tournee

Algemeen

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) gaat op tournee. Drie boeren en deskundigen geven uitleg over precisietechnieken.

Bemesten in fruitteelt kan taakkaartgestuurd

Teelttechniek

Loonbedrijf de Ruiter, GPX Solutions, dronewerkers en Delphy lanceren variabel toedienen van organische mest voor de fruitteelt. Op termijn moet dit zorgen voor een volledig egaal perceel.

Eenvoudig taakkaarten maken met Cloudfarm

Mechanisatie

De samenwerking tussen IT-bedrijf Dacom Farm Intelligence en landbouwmachinedistributeur Mechan Holding heeft geleid tot een innovatief en nieuw product waarmee eenvoudig taakkaarten zijn te maken: Cloudfarm. Dit is een stap voorwaarts op het gebied...

Robot Robotti monitort bij WUR gewassen

Mechanisatie

Op de proefvelden van Wageningen University & Research (WUR) rijdt vanaf woensdag de autonome robot Robotti van AgroIntelli. De Robotti is een hoog technisch autonoom platform die ecologische processen ondersteunt.

Project Horizon2020 moet precisielandbouw versnellen

Met Horizon2020-project SmartAgriHubs investeert Europa in de verdere ontwikkeling en uitbouw van digitale innovatie in de landbouw. Voor de periode 2019-2022 is 20 miljoen euro beschikbaar.

Plannen voor AgriDrone-centrum in Noord-Holland

Sensoren & Drones

Samenwerkingsverband Greenport Noord-Holland Noord wil een Agri Drone-centrum opzetten. Dit moet een regionaal project worden voor agrariërs die een drone willen gebruiken.

Taakkaartmiddagen moeten 'blokkade' opheffen

Het goed verzamelen van data en er praktische taakkaarten van maken, is het grootste probleem bij precisielandbouw. Met twee bijeenkomsten wil de Proeftuin voor Precisielandbouw dit probleem aanpakken.

Mooie start Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Algemeen

Precisielandbouw levert een groot voordeel op als het gaat om verduurzaming. In het eerste jaar van het project 'Nationale Proeftuin Precisielandbouw' (NPPL) werd een kwart op gewasbeschermingsmiddelen en stikstof bespaard. Financieel voordeel was...

VIAS Data Innovation Award voor Boomkwekerij Fleuren

Databeheer

Yannick Smedts van Boomkwekerij Fleuren in Baarlo is de winnaar van de VIAS Data Innovation Award 2018. Smedts kreeg de prijs onlangs uitgereikt voor zijn inspanningen op het gebied van precisielandbouw, waaronder de WolkyTolky.

CNH investeert in precisielandbouw

CNH Industrial richt zich met het nieuwe bedrijf Agxtend volledig op hulpmiddelen voor precisielandbouw. Het pakket dat Agxtend gaat aanbieden, bestaat uit vijf producten.

Tien nieuwe boeren voor project precisielandbouw

Algemeen

In het tweede jaar van de Nationale proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL) starten tien nieuwe deelnemers met precisielandbouw. De boeren komen uit de melkveehouderij, bollenteelt, akker- en tuinbouw.

VanderSat gaat samenwerken met BASF

Databeheer

Het Haarlemse bedrijf VanderSat gaat een samenwerking aan met het Duitse chemieconcern BASF. Samen helpen ze landbouwers met gewasoptimalisatie.

Pilot 5G Fieldlab van start in Valthermond

Sensoren & Drones

Op proefboerderij 't Kompas in Valthermond is vorige week een 5G Fieldlab van start gegaan. De pilot in Zuidoost-Drenthe bestaat in 2018 uit variabele loofdoding van aardappelen. Het 5G-netwerk maakt het mogelijk om van dronebeelden binnen 2 uur een...

Beter pootgoed met inzet precisietechnologie

Binnen het nieuwe POP-3-project 'Precisie technologische ontwikkeling in pootaardappelen' gaan partijen samen onderzoeken op welke manier camera vison technologie te benutten is in de teelt van pootgoed.

Kwart Belgische akkerbouwers heeft interesse in drone

Bijna een kwart van de akkerbouwers in België geeft aan (zeer) geïnteresseerd te zijn in het inzetten van drones om hun teelt te optimaliseren.

Drie bodemscans leggen examen af

Mechanisatie

Het Nationale Proeftuin Precisie Landbouw gaat de kwaliteit beoordelen van drie bodemkaarten die zijn gemaakt met bodemscans. De resultaten zijn naar verwachting over een maand bekend.

'Data kan niet zonder ervaring boer'

Algemeen

Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw verzamelt via de zes deelnemende akkerbouwers veel data. Om met die data goed binnen precisielandbouw te kunnen werken, is integratie met de eigen ervaringen nodig.

Precisielandbouw en bodem speerpunten op ATH

Precisielandbouw en de optimale bodem staan volop in de aandacht op de vijfde AgroTechniek Holland (ATH). De jubileumeditie van de beurs in Biddinghuizen is van 12 tot en met 15 september.

Onderzoek naar inzet spuitdrone bij precisielandbouw

Mechanisatie

Voor het eerst is in Vlaanderen een proefvlucht uitgevoerd met een spuitdrone. Dat is een drone die gewasbeschermingsmiddelen op veldgewassen kan aanbrengen. Het gaat om de Chinese drone Agras MG1.

Goed schoffelen met boerenogen, gps of camera

Mechanisatie

Tijdens de Biovelddag gingen verschillende schoffels een wedstrijd aan in uien. Het schoffelresultaat van de machines verschilde minder dan de toegepaste technieken.

Deens team wint robotwedstrijd op DLG Field Days

Mechanisatie

De Technische Universiteit van Denemarken (DTU) is de overall winnaar van het internationale veldrobotevenement tijdens de DLG Fiels Days.

'Bodemscan geeft teler inzicht in oorzaak verschillen'

Bemesting

Het HLB (Hilbrands Laboratorium) heeft een nieuwe techniek voor plaatsspecifiek bemesten ontwikkeld. Met een compact sensorlaboratorium zijn snel en relatief voordelig bodemanalyses uit te voeren. De methodiek is inmiddels praktijkrijp. Dit opent...

Belgische drones goed voor duizend extra banen

Financiering

Drones kunnen de Belgische economie tegen 2020 een jaarlijkse omzet van 409 miljoen euro en duizend extra banen opleveren. Voorwaarde is wel dat het wetgevend kader snel wordt aangepast.

Topcon zit dichter bij SDF-klant

Dealers van Same Deutz-Fahr (SDF) hoeven voor precisielandbouwtechnieken van Topcon niet meer aan te kloppen bij de Mechan Groep. Topcon gaat dichter bij de klant staan door de Mechan Groep er als distributeur tussenuit te halen.

Precisielandbouw groeit in breedte en diepte

Bedrijfsmanagement

Precisielandbouw staat nog in de kinderschoenen en tegelijk maakt het een stormachtige ontwikkeling door. Nieuwe sensoren kunnen de temperatuur van een gewas aardappelen meten en zo is vast te stellen of er sprake is van stress. Met sensoren in de...

Demo precies bemesten van grasland in voorjaar

Mest

Beter verdelen van de mest op grasland is één van de sleutels bij de huidige lagere bemestingsnormen. Met een bijeenkomst op 27 februari wil het project Precisiebemesting in de open teelten in Zuid-Holland dit duidelijk maken.

Precisielandbouw wekt interesse bij boeren

Bedrijfsmanagement

Van de Vlaamse boeren past 57 procent zelf of via een loonwerker precisielandbouwtechnieken toe op zijn bedrijf, of zal dat waarschijnlijk binnen vijf jaar doen. Tegelijk blijkt dat de meeste boeren geen duidelijk beeld hebben van wat...

'Trekker in akkerbouw heeft beste tijd gehad'

Mechanisatie

De trekker als universele krachtbron krijgt in de akkerbouwsector steeds meer concurrentie van werktuigen met een eigen krachtbron. De trekker heeft zijn beste tijd gehad, stelt de Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart (HWodKa).

55 aanmeldingen proeftuin precisielandbouw

Algemeen

Voor de Nationale Proeftuin Precisielandbouw hebben zich 55 kandidaten gemeld. Begin maart is bekend welke zes akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers zijn geselecteerd en met welke zes precisietoepassingen zij aan het werk gaan.

Agrometius gaat verder als Vantage Agrometius

Agrometius gaat vanaf 1 januari 2018 verder onder de nieuwe naam Vantage Agrometius. Dat gebeurt omdat het bedrijf onlangs Vantage partner is geworden.

Melkveehouder bemest exacter met vloeibare urean

Mechanisatie

Melkveehouder Wibe van Vliet uit Kamerik bemest zijn grasland met vloeibare urean en met een zelfgebouwde machine. 'Het gaat niet sneller dan met een kunstmeststrooier, maar wel exacter.'

Coöperaties maken werk van veilige data-uitwisseling

Databeheer

Om veilige en efficiënte data-uitwisseling in de akkerbouw te bevorderen, slaan Cosun, Avebe en Agrifirm de handen in een. 'Een hele goede zaak', zegt Jaap van Wenum, voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw.

'Boeren omarmen techniek traag'

Bedrijfsmanagement

De ontwikkeling en het gebruik van precisielandbouw gaan te langzaam. Bewezen technieken ondersteunen, bijvoorbeeld met EU-beleid, is volgens Europese machinefabrikanten nodig.

PotatoEurope duikt in precisielandbouw

Trekkerfabrikant Case IH presenteert tijdens PotatoEurope 2017 in Emmeloord de resultaten van een nieuw precisielandbouwconcept. Een demoperceel is het hele jaar nauwkeurig gevolgd met een onbemand vliegtuigje, de Precision Hawk. Op PotatoEurope...

Precisielandbouw moet kloof overbruggen

Bedrijfsmanagement

De belangrijkste belemmeringen bij de doorontwikkeling van precisielandbouw zijn de complexiteit, de verhouding tussen kosten en rendement en het ontbreken van geaccepteerde modellen voor databeheer.

Ruitenwissers helpen boer bij beregenen

Water

De mate waarin ruitenwissers van auto's hun werk moeten doen, kan waardevolle data opleveren voor smart farming. Dat denkt Corné Kempenaar, onderzoeker precisielandbouw van Wageningen University & Research.

Precisielandbouw begint bij bloembollenteler zelf

Mechanisatie

Bloembollenteler Marcel Nijenhuis uit Espel ergerde zich aan het feit dat hij de verdeling van het plantgoed niet goed kreeg. Samen met mechanisatiebedrijf Blok uit Espel ontwikkelde hij een nieuwe manier van planten.

'Precisiebemesting is plaatsbepaling'

Bemesting

Precisiebemesting ontwikkelt zich snel. Het gaat niet alleen om nieuwe machines die de mest nauwkeurig weg leggen, maar ook om adviessystemen en speciale meststoffen. 'Precisiebemesting is een belangrijk en succesvol onderdeel van precisielandbouw',...

Precisiebemesting is vooral plaatsbepaling

Mechanisatie

Precisiebemesting ontwikkelt zich snel. Het gaat niet alleen om nieuwe machines die de mest nauwkeurig in de grond brengen, maar ook om adviessystemen en speciale meststoffen.

Meer regie boer nodig bij smart farming

Bedrijfsmanagement

ABN Amro vindt dat boeren meer regie moeten voeren bij gebruik van smart farming. Dat staat in de notitie 'Wijzer worden van smart farming', dat de bank eind vorige week presenteerde.

Demonstraties met drones in Westmaas

Sensoren & Drones

Op de proeflocatie van PPO in Westmaas vindt donderdag 26 mei een demonstratie met drones plaats.

CZAV gaat taakkaarten maken met drones

Databeheer

CZAV biedt telers de mogelijkheid om hun tweede en derde stikstofgift op tarwe te laten optimaliseren aan de hand van taakkaarten.

Tomtom nodig voor precisielandbouw

Algemeen

Precisielandbouw is nu vooral geschikt voor de koplopers. Het peloton gaat er pas mee werken als het gebruiksvriendelijker is, zoals een tomtom in de auto.

Motie over belemmeringen precisielandbouw

Algemeen

Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) wil onderzoek naar wet- en regelgeving die nieuwe technieken in de precisielandbouw in de weg zitten.

'Op naar Precisielandbouw 2.0' van start

Onderzoek

Onderzoeksprogramma 'Op naar Precisielandbouw 2.0' gaat morgen van start. Doel daarvan is om de implementatie van technieken te versnellen en de voordelen ervan voor telers, ketens en maatschappij te oogsten.

Grote drone voor gewasbescherming

Sensoren & Drones

Op de Agro Innovatiedag in Dronten was gisteren een grote drone te zien die gewasbescherming kan uitvoeren en 80 liter spuitvloeistof kan meenemen.

Loonbedrijf Thijssen gaat werken met drone

Technologie

Loonbedrijf Thijssen uit Nieuwehorne kocht voor de kerst de eerste eBee Ag van Agrometius. Thijssen is het eerste loonbedrijf in Nederland dat een professionele drone in het machinepark heeft.

EU-studie: gps-techniek breekt niet door

Bedrijfsmanagement

De EU moet gebruik van gps en sensoren actief ondersteunen anders wordt de techniek niet breed ingezet, vindt de Europese Commissie.

Nieuwe sensor kijkt beter en verder vooruit

Sensoren & Drones

Akkerbouwer Jan Reinier de Jong in Odoorn heeft deze week OptRx gewassensoren op de veldspuit gekregen.

Overname SBG Innovatie door Raven

Raven Industries heeft SBG Innovatie en haar dochteronderneming Navtronics overgenomen. SBG is een Nederlandse aanbieder van gps-besturingssystemen.

‘Belangrijkste groeifase tarwe ligt achter ons’

Naar het oordeel van de stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (H-Woldka) ligt de belangrijkste fase voor de ontwikkeling van een gewas wintertarwe al achter ons.

Akkerbouwers starten met hightech sensing

Sensoren & Drones

Zo’n vijftig akkerbouwers in Zeeland gaan de allernieuwste meettechnieken voor bodem, mineralen, vocht en gewas toepassen voor precisiebewerkingen. Het project ging gisteren op Colijnsplaat van start.

Bodemscan Veris wint innovatieprijs

Het bodemscanapparaat Veris MSP3 van Agrometius is tot de winnende noviteit van de Mechanisatiebeurs 2014 verkozen.

SBG werkt al tien jaar precies

Technologie

SBG Precision Farming in Middenmeer is tien jaar producent van gps-besturingssystemen in de land- en tuinbouw. De systemen zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zo werd vorige week vrijdag duidelijk op de open dag.

Grote toename gebruik MoveRTK

Technologie

Afgelopen jaar is het aantal boeren dat gebruik maakt van gps-navigatiesysteem MoveRTK verdrievoudigd. De sterke groei komt door een toename van precisielandbouw.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.