Gemeente+Westland+stemt+in+met+Masterplan+Flora+Campus
Nieuws
© Bert Hartman

Gemeente Westland stemt in met Masterplan Flora Campus

Het gemeentebestuur van Westland heeft ingestemd met het Masterplan Flora Campus. Met het gebiedsplan spreekt het Westland de ambitie uit om internationaal een vooraanstaande rol te blijven spelen in de tuinbouw.

De Flora Campus beslaat 23 hectare, ligt naast het World Horti Center en moet een plek worden met ruimte voor leren, ondernemen en wonen. In het masterplan komen onderwijs, kennis op het gebied van glastuinbouw en tuinbouwtechnologie samen.

Het masterplan voorziet in een campus die zich toespitst op twee thema's: horti tech gericht op de ontwikkeling van digitalisering en robotisering en horti health, waarbij het accent ligt op de toepassing van tuinbouwproducten op de gezondheid van mensen. 'Kennis, kunde en vakmanschap ontmoeten elkaar op de campus,' licht wethouder Pieter Varekamp toe.

Integrale benadering

Bij de onderwijsambities staat de integrale benadering centraal, zegt Varekamp. 'Samen met universiteiten, hogescholen, mbo- en vmbo-onderwijs, onderzoeksinstellingen en het Westlandse bedrijfsleven worden nieuwe systemen ontwikkeld voor bijvoorbeeld robotisering en digitalisering en het gebruik van stoffen uit tuinbouwproducten voor medicijnen.'

De glastuinbouw in het Westland profiteert hiervan door de uitkomsten van onderzoek en de toepassing van nieuwe technieken. 'Bedrijven kunnen hier, in consortia, gezamenlijk proeven doen die niet op het eigen bedrijf kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer het kapitaalintensief of risicovol is', zegt de wethouder.

Extra werkgelegenheid

Varekamp verwacht dat de clustering van kennis voor veel extra werkgelegenheid zorgt. 'Dat geldt zowel voor de producenten van de technologie als de dienstverleners, zoals installatie-, octrooibedrijven en handelsbedrijven. Om die extra werknemers en studenten te kunnen huisvesten, is in het masterplan ook veel ruimte voor extra woningen voor kenniswerkers, maar bijvoorbeeld ook voor arbeidsmigranten.'

Volgens de wethouder is de bundeling van ruimtelijke functies de kracht van dit campusconcept. Een andere belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het gebied is de bereikbaarheid met hoogwaardig openbaar vervoer. Hiervoor wordt een mobiliteitshub ontwikkeld.

Uitgebreide keten

De Flora Campus past in het DNA van de gemeente, vindt Varekamp. 'Het Westland heeft in al die jaren een uitgebreide keten opgebouwd. Behalve de producenten zijn ook de aannemers, installateurs, technologieproducenten en kassenbouwers samen meegegroeid. Dit zie je vrijwel nergens ter wereld.'

De komende tijd ligt de focus op het bestemmingsplan, grondverwerving en gronduitgifte en het verder stimuleren van de samenwerking binnen de campus, legt de wethouder uit. Het masterplan moet nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Op maandag 17 april wordt het plan toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst voor ondernemers en inwoners.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.