Zes+provincies+starten+met+32+innovaties+in+veehouderij
Nieuws
© RMV Beurs Hardenberg

Zes provincies starten met 32 innovaties in veehouderij

De provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe willen innovaties in de veehouderij versnellen. Om dit te bereiken, starten de zes zandprovincies met 32 innovaties.

Dat bleek donderdag tijdens het symposium 'Een versnellingsagenda voor innovaties voor een duurzame veehouderij: mest, stallen en emissies' in Den Bosch. De provincies werken hierbij samen met de landbouwsectoren en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

'We zijn samen een beweging gestart om innovaties te versnellen. Doel is te komen tot haalbare en betaalbare oplossingen en met geborgde emissiereducties. Het moet ook wat opleveren in het verdienmodel en maatschappelijk draagvlak hebben', benadrukt onafhankelijk voorzitter Paul Bleumink van de zes provincies.

Valkuil

'Daarbij willen we het beleid vertalen naar de boer toe. Er zijn veel beleidsmedewerkers die praten over de boeren. Dat is een grote valkuil. Er wordt te weinig gepraat met de boeren. Dat laatste lijkt simpel, maar voor dit beleid hebben we met veel partijen te maken', zegt Bleumink.

De komende maanden worden de 32 innovaties uitgewerkt. 'We moeten businesscases maken om te kijken of een innovatie haalbaar is en of dit is in te passen in het gebiedsgericht beleid', licht Bleumink toe.

Haalbaarheid

Het zijn niet allemaal nieuwe innovaties, maar ook bekende systemen, zoals de stikstofkraker Gazoo van JOZ, het circulair stalsysteem Lely Sphere en het middel Kopros om de ammoniakuitstoot te reduceren. 'Wellicht kansrijke initiatieven. We willen deze verder doorontwikkelen op economische en juridische haalbaarheid', legt de voorzitter van de zandprovincies toe.

Verder is de borging belangrijk. 'In veel stallen hangen sensoren, maar er is nog weinig geborgd. Er ligt een grote opgave voor de sector om dat te organiseren. Hoe zetten we meetprotocollen op? Dat betekent proeven in de praktijk en overleg met universiteiten om te borgen', zegt Bleumink.

'Daarnaast willen we kijken naar de haalbaarheid. Hoe zit het met de financiering van een innovatie? Wat doen banken en zijn er wellicht fondsen om een innovatie toe te passen? Dat speelt ook mee bij de praktische haalbaarheid van een innovatie.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.