Samenwerking+tussen+mens+en+robot+staat+centraal+in+onderzoek
Nieuws
© Ridder

Samenwerking tussen mens en robot staat centraal in onderzoek

Machines en robots nemen steeds vaker taken over van werknemers in de glastuinbouw. Denk aan voedsel keuren, gewasbeschermingsmiddelen toedienen en kratten dragen. Om ervoor te zorgen dat een glastuinbouwbedrijf een aantrekkelijke werkplek blijft, onderzoeken Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research hoe werknemers en robots het beste kunnen samenwerken.

Het project 'Joyride Horticulture', dat gefinancierd wordt door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Club van 100, moet duidelijk maken hoe mensen en machines het beste taken kunnen verdelen. 'Daarbij staat het combineren van machinelearningtechnieken en logische redeneringen met menselijke kwaliteiten als creativiteit en flexibiliteit centraal', schrijft Glastuinbouw Nederland.

Ook wordt onderzocht hoe technologie├źn op het gebied van kunstmatige intelligentie eruit moeten zien om bij te kunnen dragen aan een veilige en gezonde samenwerking met werknemers in het bedrijf. Verder wordt bekeken wat glastuinbouwbedrijven zelf kunnen doen om de sector een aantrekkelijkere arbeidsomgeving te laten zijn.

Verschillende testinterviews zijn de afgelopen maanden afgenomen. 'Die waren bedoeld om de vragenlijsten te optimaliseren, zodat de interviews voor een grotere groep telers en medewerkers sneller en soepeler verlopen', stelt Glastuinbouw Nederland. De brancheorganisatie is voor het vervolgtraject op zoek naar vijf groenteteeltbedrijven en vijf sierteeltbedrijven die aan het onderzoek willen meewerken.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.