Boeren+in+West%2DNederland+gezocht+voor+agroforestryproject
Nieuws
© Han Reindsen

Boeren in West-Nederland gezocht voor agroforestryproject

De Natuur en Milieufederatie zoekt boeren en tuinders in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht die willen meewerken aan een agroforestryproject. Ze worden gevraagd een proefperceel aan te leggen waar ze houtige gewassen combineren met akkerbouw of veeteelt.

Agroforestry zorgt voor een verbetering van de waterhuishouding, het bodemleven en dierenwelzijn, stelt de Natuur en Milieufederatie. Ook zou het het boerenbedrijf economisch weerbaarder maken. Boeren die meedoen aan het project, krijgen hulp bij het maken van een plan en de aanleg van het proefperceel.

Een ander onderdeel van het project is kennisdeling.Er worden excursies georganiseerd naar bedrijven die al aan agroforestry doen.

Klein proefperceel

Een proefperceel is 0,5 tot 1 hectare met 250 tot 1.500 bomen en struiken en bestaat bijvoorbeeld uit rijen walnoten- en fruitbomen met aan de rand hagen en bloemen. Om boeren op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met agroforestry, is de afmeting van de proefpercelen bewust niet zo groot.

In drie provincies worden vijftien proefpercelen aangelegd: vijf in Utrecht, vijf in Noord-Holland en vijf in Zuid-Holland. Ook agrarisch ondernemers die nog geen proefperceel willen aanleggen maar wel interesse hebben in agroforestry, zijn welkom om zich op te geven om kennis op te doen.

Nieuwe dynamiek

Melkveehouder Ron van Zandbrink in het Utrechtse Stoutenburg krijgt sinds 2019 steun van de Natuur en Milieufederatie Utrecht bij het natuurinclusiever maken van zijn bedrijf. 'Agroforestry brengt een nieuwe dynamiek in het weiland en op de boerderij. Ik vind het een mooie aanvulling op het boerderijecosysteem', zegt hij.

'Zelfs op de jonge leeftijd van ons agroforestrysysteem zie je al veel voordelen. Schaduw, meer insecten en meer diversiteit. De economische voordelen liggen in de toekomst, daar is dit systeem ook op ingericht, maar de eerste voorzichtige oogst is er', zegt Van Zandbrink.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.