Koeien+fokken+op+methaan+wordt+concreet
Nieuws
© Jan Anninga

Koeien fokken op methaan wordt concreet

In Canada worden de eerste stappen gezet in het fokken op een lagere methaanuitstoot. Er zijn ondernemers die methaan verlagende stieren volop inzetten. In Nederland loopt het nog geen storm, maar Richard de Vries van importeur Semex ziet hier wel toekomst in.

Melkveehouder Ben Loewith in het Canadese Ontario gebruikt sinds kort op al zijn koeien een stier die minder methaanproductie vererft. Koeien scheiden 90 procent van het methaan uit door oprispingen via de bek.

Uit onderzoek kwam naar voren dat de uitstoot bij melkkoeien sterk varieerde, van 250 tot 750 gram methaan per dag. Dit is voor 24 procent te verklaren door genetica. De emissiedata zijn vergeleken met genetische gegevens en melkmonsters. Dit leidde tot een database waaruit kon worden opgemaakt hoeveel methaan een koe uitstoot.

Beschikbare stieren

De Semex-verkoopleider ziet kansen voor Nederland. 'Er zijn ook in ons land stieren beschikbaar die met een fokwaarde rond de 110 zitten en daarmee fors minder methaanuitstoot vererven. Een stier als Ranger-Red is veel ingezet als stiervader en heeft een fokwaarde van 109. Ook Cracker is met een fokwaarde van 111 beschikbaar.' Maar de methaanindex is volgens hem nog geen reden om een stier wel of niet te gebruiken.

De Vries verwacht overigens dat die vraag er zeker komt. 'We kunnen uitstoot met fokkerij reduceren, zonder dat dit extra inspanningen kost. Fokkerijorganisaties wereldwijd zijn hiermee bezig en zullen met methaanverlagende stieren komen. Ik verwacht dat via fokkerij over dertig jaar de methaanuitstoot met 30 tot 50 procent is te reduceren. Toch hele stappen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.