Drone zaait vanggewas in volgroeid maisperceel

Een vanggewas is vorige week gezaaid in een volgroeid maisperceel op Agro-innovatiecentrum De Marke in het Gelderse Hengelo. Dat gebeurde met een drone van de firma Qlobel. Het zaad was vooraf gecoat met klei, zodat het beter werd verdeeld en sneller kiemt.

Projectmanager Zwier van der Vegte van De Marke is enthousiast over de mogelijkheden van de drone. 'Het kan worden uitgevoerd in een bestaand gewas. Zoals doorzaai in grasland met klaver en kruiden of als onderzaai in mais. Mocht je mais niet op tijd kunnen oogsten, dan kan de drone voor 1 oktober nog de groenbemester zaaien.'

Het kan interessant zijn voor maistelers op zand- en lössgrond waar voor 1 oktober een vanggewas moet worden gezaaid op maispercelen. 'Je belast de bodem niet waardoor je kunt zaaien op drassige grond', zegt Van der Vegte.

Mengsel

De Marke koos voor een mengsel van Italiaans raaigras, rode klaver, gele mosterd en bladkool. Het zaad was vooraf gecoat met klei, zodat het beter over het perceel werd verspreid. Daarnaast zorgt klei om het zaadje voor meer contact met de grond. Dat geeft een betere vochtvoorziening om te kiemen. Daardoor is er minder zaad nodig.

© Wageningen University and Research

De drone is ontwikkeld door Qlobel in het Zuid-Hollandse Noordwijkerhout. Dit bedrijf bevestigde een voorraadbak met zaaischijf onder de drone. De grootste uitvoering van de drone zou 40 kilo zaaizaad kunnen tillen.

Volgens de projectmanager van De Marke is de techniek bij grootschalige toepassingen goedkoper dan traditionele zaai. 'En er is geen fossiele brandstof nodig.'

Afwachten

Voor De Marke is het nu afwachten of de kieming en ontwikkeling van de groenbemester in mais naar wens verlopen.

Op zaterdag 9 september is de drone te bekijken tijdens het gratis Kennisfestival op De Marke. De rode draad van het festival is: waar word jij gelukkig van? Boerendochter Jantien Klein Ikink spreekt hierover met agrarisch ondernemers.

Verder is er deze dag aandacht voor de onderzoeksthema's van De Marke: kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatrobuuste landbouw en precisielandbouw.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.