Sensoren+en+datatools+registreren+fotosynthese+in+gewassen
Nieuws
© Marcel Berendsen

Sensoren en datatools registreren fotosynthese in gewassen

Plantenwetenschappers gaan in het nieuw opgerichte Jan IngenHousz Institute in Wageningen aan de slag met het ontrafelen van fotosynthese-efficiëntie. Een van de eerste stappen is het ontwikkelen van geavanceerde fotosynthesesensoren en data science tools.

Omdat de wetenschappers er onder praktijkomstandigheden achter willen komen welk proces de fotosynthese beperkt, wordt de fase van traditionele wetenschappelijke benaderingen in het laboratorium overgeslagen. 'In plaats daarvan moeten we de echte wereld als laboratorium gebruiken', zegt directeur David Kramer van het Jan IngenHousz Institute.

Dit instituut is op 1 oktober officieel gestart. Met de oprichting is een investering gemoeid van 62 miljoen euro over een periode van tien jaar. De komende jaren zullen meer dan dertig promovendi en zestig postdocs aan het onderzoeksprogramma werken.

Gedetailleerde metingen

Begonnen wordt met de ontwikkeling van fotosynthesesensoren en data science tools. 'Die kunnen continu en gedetailleerd registreren hoe fotosynthese reageert op veranderingen in de omstandigheden in duizenden planten. Met deze gegevens kunnen we bepalen welke processen onder specifieke omstandigheden beperkend zijn', legt Kramer uit.

Volgens de directeur van het Jan IngenHousz Institute is het probleem te groot om door één laboratorium te worden opgelost. 'Daarom bouwen we een open wetenschappelijk platform dat toegankelijk is voor een gemeenschap van honderden onderzoeksgroepen over de hele wereld.' Doel is om fotosynthese op nieuwe manieren te meten in verschillende gewassen.

Voedselproductie

Het verbeteren van de fotosynthese in gewassen kan grote gevolgen hebben voor de voedselproductie. 'Als planten maar een klein beetje meer zonlicht omzetten in suiker, is het al goed nieuws voor de voedselzekerheid', zegt Kramer.

Het uiteindelijk doel van de onderzoeken is om veredelaars in staat te stellen om planten te maken die meer voedsel produceren en tegelijkertijd beter bestand zijn tegen klimaatverandering zonder onevenredig gebruik van water of kunstmest.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.