Robots+steeds+belangrijker+in+agrosector+vanwege+arbeidstekort
Nieuws
© Twan Wiermans

Robots steeds belangrijker in agrosector vanwege arbeidstekort

De Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 noemt robots als mogelijke vervanger van medewerkers in de land- en tuinbouw in het onlangs gepresenteerde rapport 'Gematigde groei'. Dit moet het personeelstekort in de agrarische sector voor een deel oplossen.

Voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland onderschrijft dit. 'We zetten al geruime tijd volop in op automatisering en robotisering.' Volgens haar gebeurt dit al op veel bedrijven. 'Denk aan het automatiseren van kwaliteitscontrole, interne logistiek of sorteren en verpakken van producten. Er zijn steeds meer pilots en testlocaties voor nieuwe technologie. Veel meer monotone werkzaamheden kunnen we daardoor de komende jaren door machines en robots laten doen.'

De inzet op robots zal ook voor nieuwe banen zorgen, meent Bom-Lemstra. 'Voor de bediening van die apparatuur is hoogwaardig gekwalificeerd personeel nodig. We denken dat de ontwikkeling van oogstrobots ook een flinke boost gaat geven aan het verkleinen van de arbeidsbehoefte. Natuurlijk vraagt die ontwikkeling veel tijd en geld. Om het te versnellen, is een financiƫle impuls van de overheid nodig.'

Doorbraak

Eric Douma, portefeuillehouder ondernemerschap en onderwijs bij LTO Nederland, verwacht ook veel van robotisering, al moet de sector daar volgens hem nog stappen voor zetten. 'Ik denk dat we aan de vooravond staan van een doorbraak op dit gebied. Dat heeft tijd nodig. Maar kijk bijvoorbeeld naar de melkrobot; die is in tien jaar tijd gemeengoed geworden', zegt hij.

'Het is een leercurve. Als we die willen versnellen, hebben we stimulering van de overheid nodig. Net als kennis, bijvoorbeeld van de technische universiteiten. Het is een hartstikke mooie kans om dit te ontwikkelen', vindt Douma. 'Al zullen er ook dan vakmensen nodig zijn.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.