LaserWeeder+beschiet+en+verschiet+onkruid+met+laserstralen
Nieuws
© Frits Huiden

LaserWeeder beschiet en verschiet onkruid met laserstralen

Groentekwekerij A. vd Einden en het bijbehorende Green Specialties in het Brabantse Lierop gaan als eerste in Europa werken met de LaserWeeder van het Amerikaanse Carbon Robotics. Deze beschiet en verschroeit onkruid met laserstralen.

Directeur Adrie van den Einden en teeltspecialist Mark Arts van Groentekwekerij A. vd Einden en Green Specialties kregen met hoofdgewassen spinazie, rucola en babyleaf op 220 hectare grond het gevoel klem te lopen in de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen. 'Er zijn gewassen waar amper middelen voor zijn en gewassen waarvoor de keuze ruimer is. Veel hangt van vruchtwisseling af en de grondslag voor wat er nodig is. Voor spinazie zijn er genoeg middelen voorhanden, maar voor rucola weinig', zegt Van den Einden.

'Natuurlijk werkten we al met mechanische onkruidbestrijding in onze gangbare teelten. Daarnaast is 10 procent van ons areaal biologisch, waar uiteraard volledig mechanisch wordt gewerkt. Maar met een wiedeg beschadig je ook veel. De opbrengsten die wij in onze hoofdteelten voor ogen hebben, worden zo niet gehaald', legt de directeur uit.

Voor de toekomst

Als alternatief voor de chemische bestrijding en de huidige mechanische onkruidbestrijdingsmachines verdiepte Van den Einden zich in de LaserWeeder. 'We willen binnen de gestelde kaders op een duurzame wijze gezond en vers voedsel produceren. Dat maakt ons geen idealisten, maar we willen wel een goede onkruidbestrijding hebben voor de toekomst. Dat geeft rust en zekerheid, want de perceelhygiëne mag niet verslappen.'

Hij is zo nauwkeurig dat hij met een millimeter nauwkeurigheid langs het gewas schiet op onkruid dat er bijna tegenaan staat

Adrie van den Einden, directeur Groentekwekerij A. vd Einden en Green Specialties

De ondernemer is een paar keer in de Verenigde Staten gaan kijken waar sommige telers al meerdere LaserWeeders gebruiken. 'We zagen dat het een goedwerkende machine is die past bij onze gewassen, met een serieus bedrijf erachter. Mijn gevoel zegt dat nu het juiste moment is om in deze techniek te stappen.'

Daarom haalde het bedrijf de 1,5 miljoen dollar kostende machine naar Nederland, met hulp van mechanisatiebedrijf Rovadi in het Limburgse Ysselsteyn. Tegelijk schafte de onderneming een nieuwe John Deere 6R155 op cultuurwielen aan om de machine aan te drijven.

Beweegbare spiegels

Carbon Robotics werd in 2018 opgericht en experimenteert sindsdien met autonoom rijdende veldrobots met een LaserWeed-unit. Deze werkten met één tot acht lasers op één teeltbed. De gedragen LaserWeeder die nu in Lierop is, is in 2022 geïntroduceerd. De basis zijn dertig CO2-lasers van elk 150 watt die hun laserstraal op beweegbare spiegels richten.

Daarnaast hangen tien gewascamera's, ondersteund door lampen, die met kunstmatige intelligentie onkruid in een vroeg stadium herkennen, net na het kiemen. Deze spiegels krijgen een signaal waar het onkruid staat en richten zo de laserstraal exact op de juiste positie. De laser verschroeit zo onkruid dat zich nog maar in het eerste lobstadium bevindt.

Vijfduizend onkruiden per minuut

Maximaal kunnen vijfduizend onkruiden per minuut worden beschoten. Gemiddeld zal dit op drie- tot vierduizend onkruiden per minuut liggen. De afdruk van de laser heeft de grootte van een speldenknop en de warmte vormt geen gevaar voor wild. Voordeel is daarbij dat de grond niet wordt beroerd en er dus geen nieuwe onkruidzaden licht en voeding krijgen om te ontkiemen. 'Hij is zo nauwkeurig dat hij met een millimeter nauwkeurigheid langs het gewas schiet op onkruid dat er bijna tegenaan staat', zegt Van den Einden.

Vijfduizend onkruiden per minuut kunnen worden beschoten.
Vijfduizend onkruiden per minuut kunnen worden beschoten. © Frits Huiden

De combinatie rijdt 0,5 tot 2 kilometer per uur. De machine stuurt via Isobus de rijsnelheid van de trekker aan, die beschikt over een traploos in snelheid variabele transmissie. De aandrijving komt van een zware generator in de fronthef van de trekker. De meeste techniek onder de witte kappen boven op de machine bestaat uit koeltechniek. Het maakt de LaserWeeder ongeveer 3 meter hoog.

'We gaan uit van een capaciteit van 0,5 hectare per uur. Wij zaaien dagelijks gewassen en gemiddeld 15 tot 20 hectare per week. Zo telen we vraaggestuurd en kunnen we altijd verse producten aan onze klanten bieden. Voor het beste resultaat moet je zeven tot tien dagen na het zaaien beginnen met de LaserWeeder. Als we alles met de LaserWeeder willen doen, zou dat met transport op veertig tot zestig uur per week uitkomen', licht de ondernemer toe.

5,8 meter breed

De LaserWeeder is een forse, gedragen machine met 4,3 ton eigen gewicht en een breedte van 5,8 meter. Zo pakt hij drie teeltbedden tegelijk mee van elk 1,8 meter. In het veld rijdt de machine op vier steunwielen achter de trekker aan tussen de bedden door. Op de kopakker moet de trekker hem even tillen. De machine is niet opklapbaar en moet op een aanhanger worden getransporteerd.

De 4,3 ton zware machine is niet opklapbaar.
De 4,3 ton zware machine is niet opklapbaar. © Frits Huiden

Voor onderhoud, updates en service creëert Carbon Robotics een steunpunt in Nederland. De groentekwekerij richt ook een team op dat zich bezighoudt met instellingen en resultaten en gaat de machine mogelijk ook in andere gewassen gebruiken.

Teeltspecialist Mark Arts en directeur Adrie van den Einden van Groentekwekerij A. vd Einden en Green Specialties in het Brabantse Lierop.
Teeltspecialist Mark Arts en directeur Adrie van den Einden van Groentekwekerij A. vd Einden en Green Specialties in het Brabantse Lierop. © Frits Huiden

Bedrijfsgegevens
Adrie van den Einden en Mark Arts runnen Groentekwekerij A. vd Einden en Green Specialties in het Brabantse Lierop. Het 220 hectare grote bedrijf teelt, verwerkt en verkoopt versproducten. Daarvoor wordt de sla gewassen, gedroogd en verpakt en in korte ketens direct geleverd aan retail en horeca. Van begin mei tot half oktober komen de slasoorten van eigen grond in Nederland. Buiten het seizoen importeert de firma sla uit Zuid-Europa van leveranciers die PlanetProof of biologisch zijn gecertificeerd.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.