Instrument+meet+nutri%C3%ABnten+in+irrigatie%2D+en+drainwater+in+kas
Nieuws
© Mari Birkeland

Instrument meet nutriënten in irrigatie- en drainwater in kas

Het bedrijf CE-Line in Heerenveen heeft een realtime analyse-instrument ontwikkeld voor de analyse van nutriënten in irrigatie- en drainwater in de kas. Nu de onderzoeksfase voorbij is, wil de start-up opschalen. Horticoop en Yield Lab Europe zagen daarin een kansrijke investering.

In 2023 heeft CE-Line het meetsysteem CE-Line gelanceerd. Dit is een instrument voor de glastuinbouw dat in de kas zorgt voor direct beschikbare laboratoriumanalyses van de hoeveelheid nutriënten in het irrigatie- en drainwater.

Algemeen directeur Simon Meijer van CE-Line legt uit dat glastuinders hierdoor eerder kunnen ingrijpen in bedrijfsprocessen dan wanneer ze monsters eerst naar een laboratorium moeten opsturen. Door de dosering van voedingsstoffen op basis van de analyses van de CE-Line aan te passen, kunnen ze beter tegemoetkomen aan de behoefte van de gewassen in de kas en de opbrengst verhogen.

Gesloten waterkringlopen

Het idee voor het meetsysteem is ontstaan door een soortgelijk instrument van een Friese ondernemer voor de analyse van inhoudsstoffen in melk, zegt Meijer. 'We vroegen ons af in welke sectoren dit ook relevant zou zijn en kwamen zo bij de glastuinbouw uit, omdat daar een sterke wens leeft om met gesloten waterkringlopen te werken.'

De kennis van onze achterban is bepalend voor onze investeringen

Wilco Schoonderbeek, Horticoop

Desondanks was het een hele toer om een instrument te ontwerpen dat autonoom monsters kan nemen, voorbereiden en analyseren en zichzelf vervolgens reinigt en kalibreert. Maar sinds de presentatie in februari 2023 heeft CE-Line dertien instrumenten gebouwd en verkocht.

Om op te kunnen schalen van onderzoeks- naar productiebedrijf, ging het bedrijf in het najaar in zee met twee investeerders. Een daarvan was Horticoop. Directeur investeringen Wilco Schoonderbeek zegt dat dit oorspronkelijk een inkoopcoöperatie voor de tuinbouw was, maar een aantal jaren geleden het roer heeft omgegooid en met instemming van de leden van de coöperatie nu investeert in bedrijven die oplossingen bieden voor uitdagingen in de tuinbouw. 'Omdat onze achterban precies weet wat nodig is, kunnen wij met hun kennis betere investeringsbeslissingen nemen.'

Schoonderbeek legt uit dat Horticoop de bedrijven waarin het investeert onder de aandacht brengt bij leden, die misschien klant worden. Zo kan een investering niet alleen leiden tot financieel rendement, maar ook tot verbeteringen in de kas zelf.

Proefproject

Met CE-Line is Horticoop in contact gekomen via een van de leden. Die was betrokken bij een proefproject dat Wageningen University & Research met een consortium heeft uitgevoerd om te onderzoeken wat de beste manier is om het meetinstrument in te zetten. 'De betrokken bedrijven en Wageningen University & Research waren tevreden met de resultaten. Dat heeft er mede toe geleid dat wij een investering als kansrijk zagen.'

De andere helft van de investering leverde Yield Lab Europe, een in 2019 in Ierland opgerichte investeringsmaatschappij die zich in Europa richt op duurzame technologische vernieuwing in de agrifoodsector. 'Als venture capital fonds investeren wij in veelbelovende start-ups', zegt directeur investeringen Daan Wilms van Kersbergen. 'We zoeken zelf actief naar nieuwe bedrijven, maar komen ook via ons netwerk in contact met interessante start-ups.'

Pitch call

In 2022 hield Yield Lab Europe voor het eerst een pitch call voor Nederlandse start-ups, met een daaraan gekoppeld evenement. Daar deed CE-Line aan mee. Hoewel het bedrijf niet als winnaar uit de bus kwam, was de interesse bij Wilms gewekt.

De directeur investeringen licht toe dat het voor hem een fundamentele keuze was om in 2022 bij Yield Lab Europe te gaan werken, omdat het huidige voedselsysteem in zijn ogen niet meer houdbaar is. 'De huidige focus op efficiënte productiemethodes om voedselzekerheid te garanderen, heeft tot problemen geleid als uitgeputte bodems, schaarste aan nutriënten en te weinig aandacht voor dierenwelzijn.'

Naar de overtuiging van Wilms kunnen start-ups handvatten bieden om de agrifoodsector te verduurzamen en systemen te verbeteren. 'Net als in de energiesector is de transitie naar duurzaamheid in de agrifoodsector hard nodig.'

'Knutselfase'

Dat betekent wat hem betreft enerzijds een overstap naar natuurinclusieve landbouw en anderzijds de duurzame, gesloten systemen waar de glastuinbouw aan werkt. Voor Yield Lab Europe was het najaar van 2023 een goed moment om in te stappen bij CE-Line, omdat de ‘knutselfase’ bij de start-up toen voorbij was en er een duidelijk toekomstplan wat betreft tijd en geld lag.

Meijer noemt als voordeel dat zowel Horticoop als Yield Lab Europe CE-Line in contact kan brengen met mogelijke nieuwe klanten. Uiteraard blijft het bedrijf zelf ook aan de weg timmeren en heeft het op GreenTech in juni 2023 in Amsterdam bijvoorbeeld de interesse gewekt van het Noorse Columbi Farms.


De algemeen directeur van CE-Line zegt dat de Nederlandse glastuinbouw niet vooroploopt in het gebruik van het meetinstrument. Dat heeft volgens hem vooral te maken met de vele laboratoria verspreid over het land. Juist in landen als Mexico of Tunesië is er behoefte om sneller de samenstelling van giet- en afvalwater te weten, omdat het lang duurt om monsters uit de kas in Nederland te laten analyseren.

Daarom heeft CE-Line de ambitie om de vinding wereldwijd uit te rollen met internationale investeringsfondsen die de glastuinbouw enigszins kennen. Om ook aan de overkant van de oceaan voet aan de grond te krijgen, gaat CE-Line vanaf maart samenwerken met een Amerikaanse dealer.

CTO Mari Birkeland van Columbi Farms ziet de CE-Line als mooie en robuuste oplossing.
CTO Mari Birkeland van Columbi Farms ziet de CE-Line als mooie en robuuste oplossing. © Columbi Farms

Noors bedrijf hergebruikt water uit zalmkwekerij in kas
Columbi Farms wil op efficiënte wijze voedsel en andere plantaardige producten produceren in een verticale boerderij. Hiervoor hergebruikt het bedrijf water en waardevolle voedingsstoffen uit enkele van de vele Noorse zalmkwekerijen als meststof voor groenten en andere plantaardige producten. Telgen uit de familie Refsnes, veteranen uit de Noorse zalmindustrie, hebben het bedrijf in 2020 opgericht om hun ecologische voetafdruk te verlagen. Dat doen ze door het zoete water en de voedingsstoffen van smoltkwekerijen (een viskwekerij die jonge zalm produceert in de fase voordat deze naar kwekerijen op zee gaat), die nu als afval worden beschouwd, te gebruiken als irrigatiewater voor gewassen. In 2023 zag Mari Birkeland, chief technology officer bij Columbi Farms, een proefopstelling van de CE-Line op GreenTech in Amsterdam. Ze zag er een oplossing in voor het meten en doseren van het voedingsmengsel dat nodig is voor gewassen in combinatie met het visextract. 'Het leek ons perfect om de dosering direct te kunnen meten en aanpassen in plaats van lang te moeten wachten op laboratoriumresultaten. Tot nu toe hadden we daar geen goed alternatief voor.' Vorig jaar in maart installeerde CE-Line hun systeem in de proeffaciliteit van Columbi Farms, en Birkeland hoopt daar nog een automatisch doseersysteem aan toe te voegen. 'De samenstelling van het water is variabel en we moeten er kunstmest aan toevoegen', zegt de chief technology officer. 'Maar uiteindelijk verwachten we met de CE-Line een uitgebalanceerd voedingsmengsel te kunnen samenstellen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.