Digitale+graslandgebruikskalender+gereed+voor+gebruik
Nieuws
© Twan Wiermans

Digitale graslandgebruikskalender gereed voor gebruik

De digitale graslandgebruikskalender moet melkveehouders helpen bij het vinden van een optimale bemestingsstrategie en het krijgen van meer inzicht in de drogestofopbrengst. Voordeel is dat alle data over het graslandgebruik via smartphone, tablet en pc altijd bij de hand zijn en kunnen worden ingevuld kunnen.

De door stichting Boer & Data en VAA Data Works ontwikkelde digitale versie van de papieren graslandgebruikskalender is klaar voor de praktijk. Op een papieren gebruikskalender kunnen melkveehouders alle informatie rond en de planning van weiden, maaien en bemesting kwijt. Maar die kalender kan geen gegevens combineren of opbrengsten optellen. 'Dat kan wel met de digitale graslandgebruikskalender', melden de ontwikkelaars.

'In de digitale graslandgebruikskalender is informatie over de bodemkwaliteit van de verschillende percelen op te slaan en is een bemestingsplan te maken per perceel en per snede, net zoals de hoeveelheid mest en kunstmest die per perceel en snede is gegeven.'

Ook is het mogelijk om een voederwinnings- en beweidingsplan op te stellen. Van ieder perceel is de hoeveelheid ruwvoer op te slaan, samen met de uitslag van de kuilmonsters en bijvoorbeeld de uitkomst van opbrengstmetingen met de graslandhoogtemeter.

Data koppelen

Stichting Boer & Data en VAA Data Works melden dat het systeem al die data kan koppelen, zodat de effecten van bodemkwaliteit en bemesting op de opbrengst en graskwaliteit zijn vast te stellen. 'Dit kan leiden tot een betere graskwaliteit en een hoger rendement.'

De gegevens blijven van de melkveehouder zelf. Hij of zij kan zelf bepalen of en welke adviseur inzicht krijgt in de data.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.