FieldScout+toont+perceelkaarten+op+laagdrempelige+manier
Nieuws
© Haijo Dodde

FieldScout toont perceelkaarten op laagdrempelige manier

Een app die perceelkaarten op basis van satellietbeelden op een dusdanige manier presenteert dat gewastelers deze ook daadwerkelijk begrijpen. Dat was het streven van BioScope toen ze de FieldScout-app ontwikkelden.

'Kijk, hier staan we nu', wijst Jan Wijnen van BioScope naar de biomassakaart op zijn smartphone. 'Hier is precies de grens vanaf waar ik de suikerbieten heb overgezaaid. Die overgang is nu in het gewas op het oog ook nog goed zichtbaar. De stuifschade twee weken na inzaai betrof vooral het hoger gelegen deel van dit perceel met wat lichtere grond.'

Wijnen is akkerbouwer in het Brabantse Hoeven en daarnaast werkzaam als landbouwkundig adviseur bij BioScope, het databedrijf dat de FieldScout-app in de markt zet. Hij geeft uitleg over hoe hij op zijn eigen bedrijf gebruikmaakt van de app. Van zijn percelen heeft Wijnen de afgelopen twee seizoenen alle biomassa-, stikstof-, scoutings- en bijgroeikaarten opgeslagen. Terugscrollend kan hij steeds de gewasontwikkeling volgen.


De kaarten geven een goed beeld van de variatie op de percelen en Wijnen vertelt hoe hij daar op een praktische manier mee kan werken. De akkerbouwer neemt als voorbeeld een perceel waar vorig jaar tarwe stond en waar hij dit voorjaar zijn fritesaardappelen heeft gepoot.

'Dit is een perceel met in het midden een beroerde leemplek waar ik vanwege de slechte opkomst in het voorjaar van 2020 zomertarwe heb moeten doorzaaien. Hier heb ik in het najaar opnieuw laten draineren en daar waar het perceel leemachtig is, zijn de drainsleuven opgevuld met speciaal drainzand om de bodem beter vochtdoorlatend te maken. Het effect is dit seizoen al merkbaar', verklaart Wijnen.

Langzamer rijden

De aardappelen zijn eind maart gepoot en begin juni bijgemest met stikstof en kali. Het bijmesten voerde Wijnen uit op basis van zijn scoutingskaart. 'Heel eenvoudig kon ik met de telefoon in de trekker zien waar de gewasontwikkeling minder is. Op stukken met wat minder biomassa reed ik langzamer om 10 tot 20 procent meer kunstmest te strooien.'

Een ander voorbeeld betreft volgens Wijnen het tarweperceel van dit seizoen. Dit omschrijft hij als een bont perceel, met enkele mindere hoeken. Dat is goed terug te zien op onder meer de prestatiekaart van vorig jaar. 'Bij het uitrijden van compost heb ik de slechte hoeken ruimer bedeeld om het gehalte aan organische stof op dit perceel meer gelijk te trekken.'

Het zijn eenvoudige en praktische toepassingen van plaatsspecifieke behandelingen, vindt Wijnen. 'Daarvoor hoef ik niet te investeren in dure apparatuur om het gewas te monitoren en taakkaarten te maken of uit te lezen. FieldScout is laagdrempelig en ideaal voor gewastelers die voor het eerst ervaring opdoen met precisielandbouw. Maar het levert aan de andere kant op een vlotte manier ook zeer bruikbare informatie op voor telers die al meer doen met smart farming.'

Tweeduizend gebruikers
Meer dan tweeduizend gewastelers maken inmiddels actief gebruik van de FieldScout-app. De gebruikers kunnen via deze applicatie prestatiekaarten, hoogtekaarten van elk gewenst perceel in Nederland en actuele gewaskaarten van hun eigen percelen opvragen. Deze actuele kaarten zijn gebaseerd op satellietbeelden die tijdens het groeiseizoen regelmatig worden ververst. Leden van belangenbehartiger LTO Nederland mogen voor maximaal 20 hectare gratis gebruikmaken van een basisabonnement voor FieldScout. De app, die vorig jaar is ontwikkeld door BioScope, werd onlangs uitgeroepen tot beste digitale tool van Nederland. Vorige week is de webappversie van FieldScout voor tablets, laptops en vaste computers gelanceerd. Lees meer op fieldscout.nl.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.