Sensor+zorgt+voor+automatische+voergift+biggen+en+varkens
Nieuws
© Twan Wiermans

Sensor zorgt voor automatische voergift biggen en varkens

Met een sensor in de trog is het voeren van brijvoer aan biggen en vleesvarkens vrijwel geheel te automatiseren. De voermachine past de voerhoeveelheid dan zelf binnen bepaalde marges aan op basis van de opnamesnelheid door de dieren. De varkenshouder hoeft niet meer dagelijks mee te lopen ter controle.

Het automatiseren van de brijvoergift is gestart bij gespeende biggen met een sensor in de korte trog. De sensor zorgt ervoor dat er telkens vers voer in de trog komt, zodat alle biggen altijd genoeg kunnen eten. Door de korte trog blijft het voer voldoende vers. Dat systeem draait nog steeds op veel Duitse bedrijven, meldt Mark Böing van Tewe Elektronic. 'Wel is het zaak genoeg vreetplekken te hebben, liefst één plek per drie biggen.'

Ondanks het automatisch sturen van de voergift heeft de sensorvoedering met korte trog het nadeel dat niet alle biggen evenveel opnemen. De uniformiteit is dan een probleem. Een ander probleem is dat beperken van de voergift niet kan. Dan zou de uniformiteit te slecht worden.

Lange trog

Een lange trog met sensoren voorkomt deze problemen volgens Bastiaan Peters van Weda Holland. 'Met de lange trog is het beperken van de voergift aan het einde van de groeiperiode wel mogelijk omdat alle varkens tegelijk kunnen vreten', zegt hij.

Het voersysteem werkt sneller dan de varkenshouder kan volgen

Bastiaan Peters, Weda Holland

'Groot voordeel van het automatische systeem is dat de varkenshouder niet meer zelf met het voeren mee hoeft lopen. Op grote bedrijven lukt dat doorgaans ook niet meer. Het voersysteem werkt sneller dan de varkenshouder kan volgen. Daarbij past het systeem automatisch de voerhoeveelheden aan, zodat de varkens nooit te kort of te veel voer krijgen. De groeipotentie is hiermee optimaal te benutten en tegelijk voorkom je vuile troggen.'

Vaste momenten

De sensor in de trog meet op vaste momenten of de trog leeg is. De metingen vijf en tien minuten na het voeren laten volgens Peters zien of de biggen of vleesvarkens hun trog alweer snel leeg hebben. 'Dan krijgen ze mogelijk te weinig voer. Is de trog bij de eerste metingen nog vol, dan hebben de varkens voldoende brijvoer. Na een half uur zou de trog leeg moeten zijn. Is dat niet zo, dan krijgen ze te veel. Is de trog na een uur alsnog leeg, dan hoeft de voerhoeveelheid nog niet direct omlaag', legt hij uit.

Als de trog snel leeg is, kan het voersysteem automatisch bij de volgende voerbeurt extra voer geven. 'Dat kan enkele procenten zijn tot wel 30 procent', zegt Bastiaans. 'De varkenshouder kan dat zelf naar wens instellen, medeafhankelijk van de leeftijd van de varkens.'

Bij gespeende biggen is volgens Böing een kleine correctie met 0,5 tot 1 procent omhoog gebruikelijk. 'Bij vleesvarkens is het doorgaans 2 tot 5 procent. Die correctie omhoog of omlaag gebeurt bij iedere voerbeurt tot de varkens het voer weer binnen de normale tijd op hebben.'

Stoplichtsysteem

De varkenshouder hoeft niet met het voeren mee te lopen, maar controleren blijft nodig. Het voersysteem van Tewe geeft via een stoplichtsysteem overzichtelijk informatie over het verloop van de voeding. Groen wil zeggen dat de varkens goed eten en het systeem extra voert. Bij oranje blijft de voerhoeveelheid stabiel. Bij rood gaat de voergift omlaag.

Böing: 'Staan alle troggen om 11 uur in de ochtend op groen, dan is er vaak wat aan de hand in die afdeling. Staan er veel troggen op rood, dan gaat er ook iets niet goed.'

Waarschuwingen bij afwijkingen

Bij Weda krijgt de varkenshouder ook een overzicht van de ventielen waar geplust of gemind is en waarschuwingen bij grote afwijkingen: de trog is bijvoorbeeld vrijwel direct leeg. Dan gaat er iets mis met het doseren van brijvoer.

Op basis van de meldingen van het voersysteem kan de varkenshouder veel gerichter controleren. Voordeel van de lange troggen is dan dat de dierverzorger tijdens de voerbeurten kan zien of alle varkens naar de trog komen. Is dat niet het geval, dan ziet hij welke varkens het zijn en kan hij ze gericht controleren.

Werking systeem met sensor
Bij een brijvoersysteem komt er meerdere keren per dag een afgepaste hoeveelheid brijvoer in de trog. De sensor zit een paar centimeter boven de trogbodem. Daalt het voerniveau onder de sensor, dan meldt de sensor: trog leeg. De varkenshouder stelt de tijdstippen in waarop hij wil weten of de trog leeg is. Bijvoorbeeld vijf minuten na voeren, na tien minuten, een half uur, een uur of twee uur. Vanwege de kleine voerhoeveelheid heeft iedere trog bij biggen twee sensoren. Bij vleesvarkens kan het vaak met één sensor.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.